28 marca 2024|

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2024 roku

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2024 roku nastąpi w sobotę 30 marca. Co z osobami, wykonującymi pracę w nocy?

Ostatnia zmiana czasu miała nastąpić w 2021 roku przy czym każde państwo członkowskie miały zachować prawo do decydowania o tym, jaki czas będzie u nich obowiązywał. Prace nad nowym prawem przerwała pandemia COVID-19. Najprawdopodobniej zmiana czasu po raz ostatni nastąpi dopiero w 2026 lub 2027 roku.

Zmiana czasu z zimowego na letni

Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

Pracownik, który wykonuje pracę w nocy, w trakcie której następuje zmiana czasu z zimowego na letni, nie wypracowuje przewidzianego wymiaru czasu pracy, ponieważ czas jego pracy zostaje skrócony o jedną godzinę.

Dzieję się to bez winy pracownika, który jest gotowy świadczyć pracę w tym dniu, ale ze względu na zmianę czasu nie ma możliwości wypracowania dobowego wymiaru czasu pracy. Za niewypracowaną godzinę, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia przestojowego.

Zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a tylko w sytuacji, gdy składnik ten nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 60% wynagrodzenia, jeśli pracownik nie wykonywał pracy, był gotowy do jej świadczenia, ale doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Podsumowując, pracownik, który nie przepracował pełnego wymiaru czasu pracy, w związku ze zmianą czasu zimowego na letni, zachowuje prawo do pełnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zmiany czasu letniego i zimowego w Polsce są uregulowane przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Zgodnie z rozporządzeniem, w 2024 roku, zmiana czasu z zimowego na letni następuje w sobotę 30 marca. Zmiana czasu, która polega na przesunięciu wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00 powoduje niewypracowanie jednej godziny w porze nocnej.

Praca w nocy

Zmiana czasu i ewentualne wątpliwości w kwestii rozliczenia czasu pracy mogą dotyczyć pracowników, którzy wykonują pracę w porze nocnej, bo to właśnie w porze nocnej następuje przesunięcie wskazówek zegara.

Zgodnie z art. 151(7) Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami: 21:00 a 7:00. Wyznaczone godziny określające porę nocną powinny zostać wskazane w obowiązującym w zakładzie pracy, regulaminie pracy lub w informacji o warunkach zatrudnienia, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników i nie ma obowiązku tworzenia regulaminu.

Pracowników pracujących w nocy w okresie zmiany czasu, można podzielić na dwie grupy:

 • pracownicy, których praca w nocy 26 marca jest pracą planową, zgodną z harmonogramem,
 • pracownicy, którzy z różnych powodów zostaną wezwani do wykonywania pracy w nocy.

Niezależnie od przyczyny wykonywania pracy w nocy 30 marca, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną a za niewypracowaną godzinę, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia przestojowego.

Kadr w pigułce – posłuchaj podcastu

Podcast dla każdego. Nie musisz znać się na prawie pracy. Nie musisz być specjalistą w tym obszarze. Ważne jest to, że jesteś aktywnym uczestnikiem rynku pracy. Zatrudniając albo będąc zatrudnionym wpływasz na jego zmiany. Posłuchaj jeśli:

 • chcesz poszerzyć swoje horyzonty,
 • chcesz wiedzieć więcej,
 • interesuje Cię wpływ Twoich jednostkowych działań na globalne zmiany na rynku pracy,
 • lubisz słuchać wartościowych treści,
 • chcesz dowiedzieć się tego czego jeszcze być może nie wiesz,
 • chcesz być na bieżąco ze zmianami przepisów dotyczących prawa pracy,
 • lubisz słuchać o innowacjach, nowych narzędziach lub rozwiązaniach.
https://open.spotify.com/show/11L0C00VGM72Wp10qFtrX3?si=329e573f2b8c42b1&nd=1

W podcaście będę mówiła o:

 • projektach ustaw i rozporządzeń z omówieniem jaki mają wpływ na przedsiębiorców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników;
 • zmieniających się przepisach prawnych;
 • trendach na rynku pracy w oparciu o różnorodne raporty opracowywane przez organizacje państwowe ale również prywatny sektor;
 • innowacyjnych i technologicznych rozwiązaniach dla pracodawców, które mają optymalizować i automatyzować procesy w organizacji;
 • nowych sposobach rekrutacji i narzędziach wspierających pozyskanie kandydatów do pracy;
 • narzędziach oraz najnowszych metodach wspierających działania employer brandingowe w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy,
 • uelastycznianiu form zatrudnienia
 • oraz o tematach pokrewnych, które nie pozostają bez wpływu na rynek pracy.
  ————————————————————————————–
  💊 Wesprzyj podcast na Patronite: https://patronite.pl/www.kadrywpigulce.pl
Kategorie