4 marca 2021|

Nadgodziny w ruchomym czasie pracy

Nadgodziny w ruchomym czasie pracy zazwyczaj nie występują, co nie oznacza, że pracodawca nie może zlecić wykonywania dodatkowych zadań poza harmonogramem czasu pracy. Mimo, że ruchomy system czasu pracy pozwala na rozpoczynanie pracy w tej samej dobie pracowniczej, to i tak konieczne jest zachowanie odpoczynków przy planowaniu czasu pracy pracowników.

Razem z iPersonel przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł „Nadgodziny w ruchomym czasie pracy”, który jest kolejnym artykułem w nowym cyklu artykułów o czasie pracy i podróżach służbowych.

Nadgodziny w ruchomym czasie pracy 

Z treści artykułu dowiesz się:

  • czym jest ruchomy system czasu pracy,
  • w jaki sposób zachować odpoczynek w ruchomym czasie pracy,
  • czy nadgodziny w ruchomym czasie pracy w ogóle występują,
  • co oznacza ruchomy system czasu pracy,
  • w jaki sposób wprowadzić ruchomy system czasu pracy.

Ruchomy czas pracy

Na mocy art. 140(1) Kodeksu pracy pracodawca może zatrudniać pracowników w ruchomym systemie czasu pracy. Nadgodziny w ruchomym czasie pracy mogą również zostać zlecone przez pracodawcę. 

Ruchomy system czasu pracy jest traktowany jako elastyczna forma zarządzania czasem pracy i daje pracownikom możliwość rozpoczynania pracy w dogodnym dla nich momencie.

Ruchomy rozkład czasu pracy może przewidywać:

  • różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy;
  • przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Ruchomy czas pracy a odpoczynek

Rozpoczynanie pracy w sposób przyjęty w ruchomym systemie czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku.

Wyznaczając godziny pracy w poszczególnych dniach pracodawca musi pamiętać, aby od godziny zakończenia pracy, do godziny jej rozpoczęcia w dniu następnym upłynęło minimum 11 godzin. W praktyce oznacza to, że jeżeli pracownik kończy pracę o godz. 18:00, to kolejnego dnia nie powinien jej rozpoczynać wcześniej niż o 5:00 rano.

Nadgodziny w ruchomym czasie pracy 

Nadgodziny w ruchomym czasie pracy są możliwe. W rozkładach czasu pracy, w których pracownik rozpoczyna pracę w różnych dniach w różnych godzinach albo w przedziale czasu, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie co do zasady, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zasada ta może być spełniona tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca zaplanował rozkład czasu pracy w taki sposób, że jasno z niego wynika rozpoczynanie pracy w kolejnej dobie pracowniczej, np. wcześniej aniżeli upływ 24 godzin od rozpoczęcia poprzedniej.

Przykład:

Pracowników obowiązuje ruchomy czas pracy. Regulamin pracy nie zawiera szczegółowego rozkładu czasu pracy pracowników, a jedynie określa godziny w jakich pracownicy mogą rozpoczynać pracę (tj. od 8:00 do 10:00) oraz liczbę godzin jaką zobowiązani są przepracować każdego dnia (tj. 8 godzin w przypadku pełnego wymiaru etatu). To pracownik samodzielnie, każdorazowo decyduje o której godzinie rozpocznie wykonywanie pracy. Pracownik może jednego dnia rozpocząć pracę o godzinie 10:00 a kolejnego dnia o godzinie 8:00. Pomimo powtórnego rozpoczęcia pracy w tej samej dobie pracowniczej, pracownik nie świadczy pracy nadliczbowej.

W ramach ruchomego czasu pracy pracodawca powinien określać liczbę godzin do przepracowania każdego dnia.

Jeśli pracownicy zobowiązani będą do pracy ponad określony dla nich wymiar czasu pracy w danym dniu powstanie praca nadliczbowa lub wtedy, gdy pracodawca zleci pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w trakcie płynącego okresu rozliczeniowego. Tym samym chcąc polecać pracownikom pracę w niektórych dniach w wyższym wymiarze, a w innych w odpowiednio niższym, pracodawca musi to zaplanować i podać pracownikom do wiadomości na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który pracodawca sporządził rozkład czasu pracy.

Przykład:

Pracodawca nie może ustalić przedziału czasowego, w którym pracownicy mogą rozpoczynać pracę na godziny np. między 6.00 a 12.00. W takim przypadku rozpoczęcie pracy przez pracownika jednego dnia do pracy na godzinę 12.00 oraz zakończenie jej o godzinie 20, powoduje, że rozpoczęcie przez pracownika pracy kolejnego dnia o godzinie 6.00 gwarantuje mu prawo jedynie do 10 godzin odpoczynku dobowego, zamiast do obowiązkowego 11-godzinnego odpoczynku dobowego. 

Różne godziny rozpoczynania pracy a przedział czasowy

W pierwszym przypadku pracodawca może wyznaczać pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni. W kolejnym dniu pracownik będzie więc mógł mieć zaplanowaną zarówno późniejszą, jak i wcześniejszą godzinę.

Drugi wariant ruchomego czasu pracy polega natomiast na tym, że pracodawca wyznacza jedynie:

  • liczbę godzin, jaką pracownik ma przepracować danego dnia i
  • przedział czasu, w którym pracownik musi stawić się do pracy, np. między 08:00 – 10:00.

Pracownik samodzielnie decyduje, o której konkretnie godzinie rozpocznie wykonywanie pracy w granicach czasowych ustalonych przez pracodawcę. Pracownik ma obowiązek zakończyć pracę po przepracowaniu wyznaczonego dobowego wymiaru czasu pracy (np. 8 godzin) od godziny rozpoczęcia pracy.

Co istotne w tym drugim przypadku, gdyby pracownik, zgodnie ze swoją decyzją, w kolejnym dniu rozpoczął pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim, nadgodziny nie powstaną.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy

Zgodnie z przepisami system ruchomego czasu pracy może być wprowadzony tylko i wyłącznie w układzie zbiorowym pracy bądź w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy albo na wniosek pracownika. Jeżeli ruchomy czas pracy nie został wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub na mocy porozumienia, jego stosowanie możliwe jest w oparciu o indywidualne wnioski pracowników.

Ruchoma organizacja czasu pracy może być również stosowana w ramach równoważnego systemu czasu pracy, pod warunkiem, że taka organizacja czasu pracy nie spowoduje naruszenia przepisów dotyczących udzielania pracownikom minimalnych okresów odpoczynków dobowych i tygodniowych.

Kadry w pigułce & iPersonel

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat nadgodzin – jesteś w dobrym miejscu. Razem z iPersonel przygotowaliśmy dla Ciebie cykl artykułów, dzięki którym poznasz limity pracy w godzinach nadliczbowych, a także zasady ich rekompensowania i rozliczania. 

Jak rozliczyć nadgodziny u niepełnoetatowca?

Nadgodziny dla niepełnoetatowca

Limit nadgodzin – dobowy, tygodniowy i roczny

Rozliczanie godzin nadliczbowych – wyjaśnienia i przykłady

Co przysługuje za nadgodziny w sobotę? Zasady rekompensaty

Masz jakieś pytania w tym zakresie? Pamiętaj o naszym cyklu ,,Niefortunne przypadki w dziale kadrowo-płacowym”. Napisz z czym się zmagasz, a może właśnie to Twoja skomplikowana sytuacja będzie motywem przewodnim kolejnego artykułu. Zasady są proste: wygrywa najtrudniejszy przypadek. Czekamy na Wasze wiadomości. Napisz.

iPersonel – system kadrowo-płacowy do zadań specjalnych

iPersonel to program kadrowo-płacowy, który dzięki automatyzacji procesów, pozwoli Ci zwiększyć efektywność działu HR. System wspiera pracę w obszarze kadr, płac, czasu pracy, komunikacji z pracownikami, a także w zakresie importu danych z innego oprogramowania. 

Gdy pracujesz z iPersonel – wszystkie sprawy masz pod kontrolą. Ty sprawnie zarządzasz personelem, a Twoi pracownicy otrzymują poprawnie naliczone wynagrodzenie – w pełni adekwatne do ilości przepracowanych godzin. Jeśli zatrudnieni pracują w godzinach nadliczbowych – system uwzględni je w czasie naliczania listy płac. Zabierze pod uwagę także szereg innych czynników, takich jak absencje, spóźnienia, czy godziny nocne. 

Dostępny moduł czasu pracy w iPersonel znacznie upraszcza procesy związane z planowaniem, koordynacją i rozliczaniem pracy. To tylko jeden z modułów, który zapewnia większą wydajność, zmniejszenie kosztów i rozwój firmie. Chciałbyś zwiększyć efektywność swojego działu kadrowo-płacowego? Sprawdź, jakie funkcje musi posiadać Twój system HR. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę w czasie wyboru oprogramowania 

Jakie funkcje musi posiadać system kadrowo-płacowy?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu kadrowo-płacowego iPersonel: 

umów się na prezentację. 

Z chęcią porozmawiamy o tym, co wspólnie możemy zrobić dla Twojego biznesu. 

Kategorie