20 stycznia 2024|

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024

W 2024 r. dwukrotna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę: pierwsza zmiana miejsca 1.01.2024 r., druga zmiana zaś 1.07.2024 r.

Okres01.01.2024 – 30.06.202401.07.2024 – 31.12.2024
Kwota wynagrodzenia4242 zł 4300 zł
Podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 6 ust. 1 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2024 

Wymiar etatuWynagrodzenie minimalne brutto01.01.24-30.06.24Wymiar etatuWynagrodzenie minimalne brutto01.07.24-31.12.24
cały etat4242 złcały etat4300 zł
3/43181,50 zł3/43225 zł
1/22121 zł 1/22150 zł
1/31399,86 zł1/31419 zł 
1/41060,50 zł1/41075 zł

Pobierz darmowy e-book

Dowiedz się jakie zmiany w przepisach prawa pracy zaczną obowiązywać w 2024 roku.

W kadrach i płacach istnieje wiele obszarów, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Już teraz warto przygotować się na nadchodzący rok i poznać najważniejsze modyfikacje z zakresu regulacji szeroko rozumianego prawa pracy.

Kategorie