30 kwietnia 2023|

Aneks do umowy na okres próbny 2023?

Nowe przepisy Kodeksu pracy to nowe uprawnienia pracowników i nowe obowiązki po stronie pracodawców. Poczytaj i posłuchaj jakie to nowości, jaki jest ich cel i w jaki sposób wpływają na listę obowiązków po stronie pracodawców.

Co się zmienia w umowach na okres próbny?

  • ustawodawca uzależnia długość trwania umowy na okres próbny od długości umowy na czas określony którą zamierzają zawrzeć strony po zakończeniu tej umowy
  • strony umowy mogą uzgodnić w umowie o pracę, iż umowa o pracę na okres próbny przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności
  • ponadto, dodatkowo strony będą mogły wydłużyć w umowie te okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy.

Czy można na 3 miesiące?

Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na 3 miesiące pod warunkiem, że:

  1. strony zamierzają zawrzeć umowę na czas określony (po umowie na okres próbny) trwający co najmniej 12 miesięcy,
  2. pracodawca przedłuża umowę zawartą na 2 miesiące (ponieważ strony zamierzają zawrzeć umowę na okres próbny na co najmniej 6 miesięcy i mniej niż 12 miesięcy) o jeden miesiąc jeśli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy (może tego dokonać jednokrotnie),
  3. umowa została zawarta na 1 lub 2 miesiące, jednak pracodawca zawarł w treści umowy o pracę informację o możliwości przedłużenia umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

Aneks do umowy

Jeśli pracodawca postanowi dokonać przedłużenia umowy, powinien w odpowiedni sposób zmodyfikować treść umowy o pracę zawartej na okres próbny. Pobierz wzór porozumienia zmieniającego do umowy o pracę na okres próbny.

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/aneks-do-umowy-na-okres-probny/

Umowa na czas określony po nowemu

Artykuł: https://kadrywpigulce.pl/umowa-na-czas-okreslony/

Informacja o zmianie adresu pracodawcy

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/informacja-o-zmianie-adresu-pracodawcy/

Umowa o pracę od 26/04/2023

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/umowa-o-prace-od-26-kwietnia-2023/

Informacja o warunkach zatrudnienia

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/informacja-o-warunkach-zatrudnienia-od-26-kwietnia-2023/

Wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/wniosek-o-bardziej-przewidywalne-warunki-zatrudnienia/

Zakładka do części E akt

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/zakladka-do-czesci-e-akt-osobowych/

Kategorie