Wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia

Z wnioskiem o zmianę umowy na umowę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy będzie może od 26 kwietnia 2023 wystąpić pracownik posiadający co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Z wnioskiem nie może wystąpić pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Pracownik składa wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. Pracodawca ma miesiąc, licząc od dni złożenia wniosku, na udzielenie pracownikowi odpowiedzi. Powinien on w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika. Jeśli uwzględnienie wniosku pracownika nie jest możliwe pracodawca informuje pracownika o przyczynie odmowy.