Umowa o pracę od 26 kwietnia 2023

Od 26 kwietnia 2023 wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy Kodeks pracy.

Celem nowych regulacji jest, m.in., wdrożenie do polskiego porządku prawnego:

 • dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej 
 • dyrektywy sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów Zmiany o charakterze dostosowującym obejmują nie tylko KP ale również 20 innych ustaw.

Zgodnie ze znowelizowanym art, 29 Kodeksu pracy umowa o pracę określa:

 • strony umowy,
 • adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, a także
 • rodzaj umowy,
 • datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
 • rodzaj pracy;
 • miejsce lub miejsca wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy;
 • dzień rozpoczęcia pracy;
 • w przypadku umowy o pracę na okres próbny:
 • a)czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz, gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności,
 • b)okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 22, a także postanowienie o wydłużeniu umowy w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 23;
 • w przypadku umowy o pracę na czas określony – czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

§  11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

§  2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Poczytaj

Artykuł na temat zmian w umowach: 
Umowa na czas określony. Duże zmiany już od kwietnia
Nowe przepisy dotyczące umów na okres próbny oraz na czas określony od praktycznej strony
Możesz również pobrać darmowy wzór zakładki E do akt osobowych:
https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/zakladka-do-czesci-e-akt-osobowych/
Nowe obowiązki po stronie pracodawców

i posłuchaj 🙂

Posłuchaj mojego podcastu:
Spotify
YouTube
iTunes
Ponadto, mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie w moich mediach społecznościowych:
Zasubskrybuj mój kanał YouTube: https://www.youtube.com/user/kadrywpigulce 
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@kadrywpigulce
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kadrywpigulce
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/kadrywpigulce/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/donata-hermann/
Spotkajmy się w grupie Kadry w pigułce dla początkujących i profesjonalistów https://www.facebook.com/groups/1276807925706418/