1 maja 2023|

Urlop rodzicielski – wniosek do 17 maja 2023!

Nowe przepisy Kodeksu pracy to nowe uprawnienia pracowników i nowe obowiązki po stronie pracodawców. Poczytaj i posłuchaj jakie to nowości, jaki jest ich cel i dlaczego pracodawcy muszą być na bieżąco z nowelizacją przepisów.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • komu przysługuje prawo do dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego,
  • do kiedy wnioskować o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do 81,5%,
  • w jakim przypadku złożyć wniosek do 17 maja 2023,
  • w jaki sposób zmieniają się przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego?

Urlop rodzicielski – od 26 kwietnia 2023

Jeśli pracownik nie korzysta z urlopu rodzicielskiego, nie ma konieczności wnioskowania o ten urlop w dniu 26.04.2023. Pracownik ma czas wykorzystać urlop rodzicielski do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Zgodnie z art. 34 ustawy z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, pracownik, który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia 26.04.2923 miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, w wymiarze określonym w art. 1821a i art. 183 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą. A po ludzku …

Urlop rodzicielski – prawo do dodatkowych 9 tygodni

Zgodnie z przepisami przejściowymi, pracownicy – rodzice w konkretnych przypadkach mogą skorzystać z nowych uprawnień dotyczących urlopu rodzicielskiego.

Jeśli we wskazanym zakresie dat: 2.08.2022 -25.04.2023 pracownik korzystał z urlopu rodzicielskiego lub pracownicy nadal posiadają prawo do niewykorzystanej do tej pory części urlopu rodzicielskiego, a dziecko pracownika nadal jest w odpowiednim wieku uprawniającym do skorzystania z urlopu rodzicielskiego to:

pracownik-rodzic nabywa prawo do 9 tyg urlopu rodzicielskiego przysługujących na mocy znowelizowanego art. 182(1a)§ 4 Kodeksu pracy.

W tym przypadku, jeśli pracownica wykorzystała 20 tygodni urlopu macierzyńskiego + 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego (zakończyła np. 09/22) i wróciła do pracy to ojciec dziecka nabywa prawo do dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. W opisanych przypadku przez 52 tygodni pracownica miała prawo do 80% podstawy wymiaru zasiłku. W ramach dodatkowych 9 tygodni ojciec dziecka może złożyć jeszcze 4 wnioski o ten urlop; wymiar zasiłku w tym przypadku wyniesie 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Wyjaśnienie:

Jeżeli w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r. pracownica miała prawo do urlopu rodzicielskiego, to może skorzystać z dodatkowej 9 tygodniowej części urlopu. Przy czym z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 1821a § 4 Kodeksu pracy (w brzmieniu obowiązującym od 26 kwietnia 2023 r.), każdemu z pracowników – rodziców dziecka, przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego i prawa tego nie można przenieść na drugiego rodzica, to jeżeli z urlopu rodzicielskiego korzystała pracownica, to z dodatkowej 9 tygodniowej części będzie mógł skorzystać tylko drugi rodzic.

Urlop rodzicielski – podwyższenie zasiłku do 81,5%

Jeśli na dzień 26.04.2023 pracodawca jest w posiadaniu wniosków pracowników o skorzystanie z urlopu rodzicielskiego ale urlop ten jeszcze się nie rozpoczął to pracodawca ma obowiązek:

  • zwrócić ten wniosek pracownikowi,
  • pracownik – w ciągu 7 dni powinien złożyć nowy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

W jakim celu? Po to aby pracownik otrzymał zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego w kwocie wyższej, podwyższonej do 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop rodzicielski – wniosek do 17 maja

Jeśli na dzień 26.04.2023 pracodawca jest w posiadaniu wniosków pracowników o skorzystanie z urlopu rodzicielskiego i pracownicy już korzystają z tego urlopu to:

  • pracownicy korzystający z urlopu rodzicielskiego mogą złożyć wniosek do pracodawcy o podwyższenie podstawy wymiaru zasiłku do 81,5% (albo z 60% do 70%);
  • pracownicy powinni złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 21 dni od wejścia w życie przepisów, tj. do 17 maja 2023
  • po stronie pracodawcy nie ciąży obowiązek informacyjny względem pracowników
  • pracodawca nie uwzględnia wniosków złożonych pop terminie

Urlop ojcowski – nowe przepisy

Zmianie uległa górna granica wieku dziecka, do której pracownik-ojciec może wykorzystać 2 tygodnie tego urlopu, czyli do 12 miesiąca życia. Przepis ten dotyczy przypadków dzieci urodzonych począwszy od 26.04.2023

W przypadku dzieci urodzonych przed 26.04.2023 pracownik-ojciec może wykorzystać urlop ojcowski najpóźniej do 24 miesiąca życia dziecka.

Umowa o pracę od 26/04/2023

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/umowa-o-prace-od-26-kwietnia-2023/

Aneks do umowy

Jeśli pracodawca postanowi dokonać przedłużenia umowy, powinien w odpowiedni sposób zmodyfikować treść umowy o pracę zawartej na okres próbny. Pobierz wzór porozumienia zmieniającego do umowy o pracę na okres próbny.

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/aneks-do-umowy-na-okres-probny/

Umowa na czas określony po nowemu

Artykuł: https://kadrywpigulce.pl/umowa-na-czas-okreslony/

Informacja o zmianie adresu pracodawcy

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/informacja-o-zmianie-adresu-pracodawcy/

Informacja o warunkach zatrudnienia

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/informacja-o-warunkach-zatrudnienia-od-26-kwietnia-2023/

Wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/wniosek-o-bardziej-przewidywalne-warunki-zatrudnienia/

Elastyczna organizacja pracy

Artykuł: https://kadrywpigulce.pl/elastyczna-organizacja-pracy/

Zakładka do części E akt

Do pobrania: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/zakladka-do-czesci-e-akt-osobowych/

Kategorie