26 czerwca 2024|

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców będzie niższa!?

Minister finansów zapowiedział zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązanie mogłoby pozwolić na oszczędności przedsiębiorców rzędu kilkunastu tysięcy złotych rocznie.

W piątek, 22 marca 2024 Ministerstwo Finansów opublikowało szczegóły dotyczące sposobu wyliczania składki zdrowotnej. Proponowane zmiany resortu dotyczą wyłącznie przedsiębiorców i miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Biuro rachunkowe Łódź wskazuje, że główne cele proponowanych zmian to:

  • uproszczenie zasad wyliczania i opłacania składki zdrowotnej, bez dodatkowych rozliczeń, czy ewidencji, 
  • obniżenie wysokości składki zdrowotnej, szczególnie dla podatników o niskich i średnich dochodach,
  • rozwiązanie problemu składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych,
  • poczucie stabilności i przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej,
  • brak konieczności comiesięcznego wyliczania podstawy oskładkowania.

Do końca 2021 roku obowiązywały jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od 2022  roku zasady te są różne – zależą od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Od 2022 roku nie można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przypomina Maria Kabuła, główna księgowa z Biura rachunkowego Marka.

Skala podatkowa

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych (skala podatkowa) ma wynosić 9 proc. z 75 proc. minimalnej krajowej, czyli około 310 zł miesięcznie (w warunkach roku 2025).

Wszyscy podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną na skali podatkowej (ponad 1,3 mln osób) zyskaliby na przywróceniu ryczałtowej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek liniowy

Na nowym rozwiązaniu zyskają również wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane 19-proc. liniową stawką PIT zapłacą składkę zdrowotną obliczaną tak jak w przypadku skali podatkowej, tj. w wysokości 9 proc. od podstawy stanowiącej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – jeśli miesięcznie nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 

Przedsiębiorcy, którzy przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotna w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Proponowane przepisy to również likwidacja odliczenia składki zdrowotnej w PIT – przypominają specjaliści prowadzący księgowość w Łodzi.
Księgowość Łódź

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Planowane zmiany zakładają, że przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą (w warunkach roku 2025) około 310 zł miesięcznie (9% od 75% minimalnego wynagrodzenia przez co zyskają z uwagi na zmniejszenie podstawy naliczenia składki zdrowotnej).

W zakresie przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy na ryczałcie zapłacą minimalną składkę (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy ci nie będą musieli wykazywać przychodów ze zbycia środków trwałych. Zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Ministerstwo komentuje

“Nowa składka zdrowotna oznacza korzyść dla 93% podatników – szczególnie tych o niższych i średnich dochodach. Porządkujemy i upraszczamy zasady odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zapewniamy stabilność finansową systemu ochrony zdrowia.”

– powiedział minister finansów Andrzej Domański.

“Chcemy płacić jak najniższe składki, ale też chcemy mieć jak najlepszą opiekę zdrowotną. Dlatego potrzebny był kompromis pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Finansów przy ustalaniu nowych zasad naliczania składki zdrowotnej. Wszyscy korzystamy, bądź będziemy korzystać z publicznego systemu ochrony zdrowia, więc ważne jest, żebyśmy solidarnie płacili składkę zdrowotną”

– powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Karta podatkowa

Wszyscy przedsiębiorcy opłacający podatek PIT na karcie podatkowej zyskają na zmianie polegającej na obniżeniu składki zdrowotnej liczonej jako 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia (obecnie składka wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia). W tym przypadku również zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych od PIT.

Biuro rachunkowe MARKA w Łodzi

POWIERZ SWOJE RACHUNKI PROFESJONALISTOM!

Kategorie