26 czerwca 2024|

Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca

Pracownik został zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu. Pracownik legitymuje się conajmniej 10-letnim stażem urlopowym, w związku z czym przysługuje mu wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego. Dlaczego przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 13 dni? Czy to oznacza, że pracownikowi przysługuje 13 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 26 dni? W jaki sposób ustalić przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy?

Pracownik z pytania ma prawo do urlopu proporcjonalnego dla niepełnoetatowca. Udzielając urlopu należy zastosować następujące zasady:

  • wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika – art. 154 § 2 Kodeksu pracy, przykład: Pracownik jest zatrudniony w firmie A na 0,5 etatu. Przysługujący mu pełny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni. W roku kalendarzowym przysługuje mu prawo do 13 dni urlopu wypoczynkowego (26 x 0,5 = 13)
  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 k.p.), odnosząc się do przykładu , w którym pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze 1/5 etatu: (26 x 1/5 = 5,2 po zaokrągleniu do pełnego dnia w górę jest to 6 dni urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym),
  • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu (art. 1552a § 1 k.p.),
  • niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 1552a § 2 k.p.),
  • jeżeli rozwiązanie stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy i jego nawiązanie u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenie do pełnego miesiąca dokonuje wyłącznie poprzedni pracodawca. Nowy pracodawca, zatrudniający pracownika w czasie tego samego miesiąca, całkowicie go pomija, traktując jako przepracowany w całości u poprzedniego (art. 1552a § 3 k.p.),
  • wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 albo 26 dni (w zależności od okresu zatrudnienia),
  • urlopu udziela się wyłącznie na dni pracy pracownika, w wymiarze tylu godzin, ile pracownik powinien w danym dniu przepracować, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542 § 1 k.p.),
  • przy udzielaniu urlopu, jeden dzień odpowiada 8 godzinom pracy (art. 1542 § 2 k.p.),
  • w przypadku zmiany w trakcie roku kalendarzowego wymiaru czasy pracy pracownika, pracodawca powinien ponownie ustalić wymiar przysługującego mu urlopu.

Dzień urlopu = 8 godzin

Biorąc pod uwagę, że jeden dzień urlopu wypoczynkowego to 8 godzin, pracownik z przykładu ma prawo do 104 godzin urlopu (13 dni x 8 godzin). Jeden dzień urlopu to nie to samo, co jeden dzień nieobecności. W przypadku pracowników pełnoetatowych, najczęściej jest tak, że pracownik ma wykonywać pracę przez 8 godzin. Wówczas jeden dzień urlopu = jeden dzień nieobecności. Taka równość nie zachodzi w sytuacjach, gdyż pracownik ma świadczyć pracę 4, 6 czy 12 godzin. Pracownicy niepełnoetatowi często pracują krócej niż 8 godzin dziennie.

Przykład 1:

Pan Adam Nowak pracuje na pół etatu, 5 razy w tygodniu po 4 godziny. Wykorzystuje 1 dzień urlopu, czyli konkretnego dnia będzie nieobecny przez 4 godziny (z puli urlopu zdejmuje się 4 godzin), co w praktyce oznacza wykorzystanie 0,5 dnia nieobecności w pracy (co do zasady, jeden dzień nieobecności = 8 godzin). Z puli 104 godzin – 4 godziny urlopu = 100 godzin urlopu. 100 godzin/4 godziny = 25 dni (4 godzinnych).

Przykład 2:

Pan Adam został zatrudniony w wymiarze 0,75 etatu. Nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Pracownikowi przysługuje 19,5, tj. po zaokrągleniu 20 dni urlopu wypoczynkowego (8 godzinnych). 20 dni urlopu x 8 godzin = 160 godzin urlopu. Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do środy w wymiarze 8 godzin oraz w czwartki 6 godzin. Pracownik składa wniosek o urlop wypoczynkowy od poniedziałku do środy. Z puli urlopowej pracownikowi należy odjąć 24 godziny urlopu wypoczynkowego, a nie 3 dni urlopu. 160 godzin – 24 godziny = 136 godzin pozostaje do wykorzystania.

Zus czy OFE?

Posłuchaj podcastu na Spotify! Oceń, obserwuj i udostępniaj!