15 maja 2024|

Co musisz wiedzieć zanim zarejestrujesz firmę? Załóż działalność z ekspertem.

Co musisz wiedzieć zanim zarejestrujesz firmę? Załóż działalność z ekspertem!

Założenie działalności gospodarczej bywa stresujące z tego względu, że nikt nas nie uczy na co zwrócić uwagę przy jej zakładaniu. Bez obawy, zawsze możesz założyć działalność z ekspertem.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • Co musisz wiedzieć zanim zarejestrujesz firmę?
 • Czym jest działalność nierejestrowana?
 • Gdzie zarejestrować firmę?
 • Jakie dane należy przygotować aby zarejestrować firmę?
 • Jakie decyzje musisz podjąć zanim zaczniesz rejestrować firmę online?
 • Czym jest kod PKD i jakie kody wybrać?
 • W jaki sposób opodatkować dochody?
 • Czy zakładając firmę jestem podatnikiem VAT?
 • Na jakich ekspertów warto postawić?
 • Sprawdź, jakie składki zapłacisz do ZUS.

Czym jest działalność nierejestrowana? 

Być może wcale nie będziesz musiał rejestrować swojej firmy. 

Na mocy  art. 5 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie ma konieczności rejestrowania działalności gospodarczej przy spełnieniu kilku warunków:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku zmienia się dwa razy: od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3225 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Założmy, że nie spełniasz powyższych warunków, niewątpliwie trzeba przygotować się do założenia działalności gospodarczej – wspomina Maria Kabuła, główna księgowa z Biura rachunkowego Marka.

Gdzie zarejestrować firmę?

Zgodnie z art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Bezsprzecznie, jeżeli z tytułu jakiejkolwiek aktywności biznesowej otrzymujesz zapłatę – prowadzisz działalność gospodarczą. 

Przede wszystkim, zakładasz działalność gospodarczą online w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (*CEIDG).

*CEIDG to rejestr przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, chociaż do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Korzystając ze strony Biznes.gov.pl założysz firmę online, korzystając z elektronicznego kreatora wniosku (podzielonego na kroki). Wraz z wnioskiem o rejestrację można wysłać dokumenty do ZUS/KRUS i urzędu skarbowego. Ważnym aspektem jest to, że wniosek elektroniczny o wpis do CEIDG nie może być złożony przez pełnomocnika.

Wniosek należy podpisać posługując się jednym z poniższych narzędzi:

 • Profilem Zaufanym
 • podpisem kwalifikowanym
 • osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie.

Warto posiadać konto na Biznes.gov.pl. Dostęp do tej platformy pozwala np. dokonać zmiany we wpisie CEIDG, zawiesić działalność gospodarczą, wznowić lub ją zakończyć. 

Jakie decyzje musisz podjąć zanim zaczniesz rejestrować firmę online?

Kreator na stronie biznes.gov.pl przeprowadza przez proces założenia działalności. Zanim jednak odpalisz kreator, należy zastanowić się nad:

 • nazwą firmy,
 • adresem firmy,
 • wybraniem kodu/kodów PKD
 • formie opodatkowania dochodów
 • bankiem, w którym założysz rachunek bankowy
 • tym czy będziesz korzystać z zewnętrznej księgowości 

Sprawdź również:

 • czy prowadzenie działalności jest związane z opłacaniem VAT,
 • jakie składki trzeba będzie zapłacić,
 • czy konieczna jest licencja/pozwolenie.

Jakie dane należy przygotować aby zarejestrować firmę?

Przed rozpoczęciem rejestracji online, przygotuj dane, które należy podać we wniosku:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej
 • nazwę skróconą
 • kody PKD
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Ważne! Jeśli nie masz NIP ani REGON, to twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w twoim wpisie – NIP w ciągu 1 dnia roboczego, REGON w ciągu 7 dni.

Czym jest kod PKD i jakie kody wybrać?

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przedsiębiorca musi wybrać odpowiedni kod (kody) PKD.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to uporządkowane pogrupowanie typów działalności gospodarczej, branż czy sektorów. Każdy przedsiębiorca powinien w niej odnaleźć taki kod, który najlepiej opisuje jego własną działalność.

Należy wybrać jeden kod główny, czyli związany z działalnością, którą masz zamiar prowadzić i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

We wpisie w CEIDG powinny się znaleźć tylko te kody PKD, które faktycznie określają to, co będziesz robić. Profil działalności może ulec zmianie, w takim przypadku konieczne jest wykazanie nowych kodów PKD, w ciągu 7 dni od zmiany.

W jaki sposób opodatkować dochody?

Ważna kwestią jest wybranie sposobu opodatkowania dochodów. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Istnieje jeszcze czwarta forma opodatkowania – karta podatkowa jednak z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie; co ważne byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Jeśli nie wybrano innej formy opodatkowania, podstawową formą jest właśnie skala podatkowa. 

Przedmiot opodatkowania:
dochódstawka liniowa
przychódryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze jest możliwy ponieważ istnieją takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Jeśli chcesz sprawdzić czy możesz skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zapytaj ekspertów: Biuro rachunkowe Łódź

Czy zakładając firmę jestem podatnikiem VAT?

Jeśli obracasz towarami lub usługami będziesz tzw. VATowcem. Wartość VAT jest doliczana do każdej transakcji. VAT należy zapłacić niezależnie od płaconego podatku dochodowego PIT i od tego na jakich zasadach rozliczasz PIT.

Jako przedsiębiorca masz co do zasady obowiązek zarejestrować się do VAT. Nie musisz się jednak rejestrować, gdy:

 • twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie
 • sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT

Natomiast jeśli zajmujesz się sprzedażą towarów lub usług wymienionych w ustawie o VAT – musisz płacić VAT od początku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od wysokości przychodów.

Do VAT rejestrujesz się na formularzu VAT-R przez stronę  Biznes.gov.pl. Musisz go złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.Możesz to zrobić podczas rejestracji firmy w CEIDG, nawet jeśli nie masz jeszcze nadanego NIP.

Wybierz jeden z dwóch wariantów:

 • rejestracja jako podatnik czynny
 • rejestracja jako podatnik zwolniony – możesz, ale nie musisz składać formularza VAT-R.

Na jakich ekspertów warto postawić?

Przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzenie księgowości zewnętrznemu podmiotowi, takiemu jak: Biuro rachunkowe Łódź

Sprawdź, jakie składki zapłacisz do ZUS

Jako przedsiębiorca musisz rozliczać i opłacać za siebie składki do ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe (ubezpieczenie chorobowe = zasiłek chorobowy; zasiłek opiekuńczy, zasiłki związane z macierzyństwem)
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą lub zamknęli poprzednią przynajmniej 60 miesięcy wcześniej oraz nie planują świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, mogą skorzystać z Ulgi na start i obniżyć w ten sposób swoje koszty. 

Ulga zwalnia z płacenia składek na:

 • ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Solidarnościowy.

Ważne!

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z ulgi, pamiętaj, że w okresie, w którym nie płacisz składek, nie odkładasz ich na emeryturę lub rentę. Nie otrzymasz także świadczeń w razie choroby albo wypadku – przypominają specjaliści prowadzący księgowość w Łodzi.

Po 6 miesiącach możesz skorzystać z kolejnej możliwości obniżenia składki i przez 24 miesiące płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy.

W 2024 roku obniżona podstawa to:

 • 30% z 4242 zł, czyli 1272,6 zł – od stycznia do czerwca 2024 roku
 • 30% z 4300 zł, czyli 1290 zł – od lipca do grudnia 2024 roku.

Standardowo przedsiębiorca płaci składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie podstawy. Minimalna podstawa, którą może zadeklarować, to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Wysokość składek jest określona jako odpowiedni procent z tej podstawy.

Na podstawie wpisu w CEIDG – ZUS wpisze cię do rejestru płatników składek i będzie ewidencjonował informacje o twoich rozliczeniach na koncie płatnika. Prześle również na twój adres do korespondencji informację o numerze rachunku składkowego w ZUS.

POWIERZ SWOJE RACHUNKI PROFESJONALISTOM!