20 stycznia 2023|

Składka zdrowotna w 2023

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce za IV kwartał 2022 r. wyniosło 6965,94 zł.

20 stycznia 2023 zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. Wysokość tego wynagrodzenia jest brana pod uwagę przy ustalaniu składki zdrowotnej przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wspólników jednoosobowej sp. z o.o. czy spółki komandytowej.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zależą od formy opodatkowania:

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych według skali podatkowej9% podstawy wymiarumiesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, tj. w 2023 r. 314,10 zł
Przedsiębiorcy opodatkowani wyłącznie podatkiem liniowym4,9% podstawy wymiarumiesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (rok składkowy – od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego) – tj. w 2023 r. – 3490 zł, czyli 314,10 zł
Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychw przypadku przychodów od 0,00 zł do 60 000 zł9% od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2022 r.*, tj. 376,16 zł
w przypadku przychodów > 60 000 zł do 300 000 zł9% od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2022 r.*, tj. 626,93 zł
w przypadku przychodów > 300 000 zł9% od 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2022 r.*, tj. 1128,48 zł
Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową9% minimalnego wynagrodzenia
9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku (w 2023 r. – 314,10 zł)
Wspólnicy jednoosobowej sp. z o.o., wspólnicy spółki komandytowej9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2022 r.*, tj. 626,93 zł
Osoby współpracujące9% od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 9% od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2022 r.*, tj. 470,20 zł

Kadr w pigułce

Kadr w pigułce – nowy podcast

Kadr w pigułce czyli praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy.
Uczę, ustrukturyzowuję, uświadamiam.
Mam na imię Donata i będę Twoim przewodnikiem po świecie prawa i rynku pracy

W podcaście będę mówiła o:

 • projektach ustaw i rozporządzeń z omówieniem jaki mają wpływ na przedsiębiorców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników;
 • zmieniających się przepisach prawnych;
 • trendach na rynku pracy w oparciu o różnorodne raporty opracowywane przez organizacje państwowe ale również prywatny sektor;
 • innowacyjnych i technologicznych rozwiązaniach dla pracodawców, które mają optymalizować i automatyzować procesy w organizacji;
 • nowych sposobach rekrutacji i narzędziach wspierających pozyskanie kandydatów do pracy;
 • narzędziach oraz najnowszych metodach wspierających działania employer brandingowe w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy,
 • uelastycznianiu form zatrudnienia
 • oraz o tematach pokrewnych, które nie pozostają bez wpływu na rynek pracy.
  ————————————————————————————–
 • 💊 Wesprzyj podcast na Patronite: https://patronite.pl/www.kadrywpigulce.pl
https://spoti.fi/3Y2JbG6
Kategorie