9 sierpnia 2023|

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego 2023

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego jest jednym z uprawnień przysługujących pracownikowi.

Przepisy Kodeksu pracy dają pracownikowi możliwość rezygnacji z udzielonego mu przez pracodawcę urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu

Przejdźmy do przeanalizowania art. 182 (1d) Kodeksu pracy, który odnosi się do sytuacji, w której urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika – rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną – matkę dziecka lub ubezpieczonego – ojca dziecka. 

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Przepis wyraźnie wskazuje na konieczność uzyskania zgody pracodawcy na rezygnację z urlopu rodzicielskiego udzielonego w tym trybie.

Wniosek w sprawie rezygnacji

We wniosku, należy wskazać:

 • imię i nazwisko oraz
 • datę urodzenia dziecka oraz
 • termin powrotu do pracy

Wzór wniosku w sprawie rezygnacji

Przydatne materiały

eBook Urlopy

Lubisz konkretne odpowiedzi na konkretne pytania?Ja lubię bardzo, dlatego stworzyłam eBook, w którym odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania z tematyki urlopów.  W treści eBooka odnajdziesz praktyczne odpowiedzi na pytania z życia wzięte z zakresu:

 • urlopu wypoczynkowego
 • urlopu bezpłatnego
 • urlopu szkoleniowego
 • urlopu „okolicznościowego”
 • urlopu macierzyńskiego
 • urlopu rodzicielskiego
 • urlopu wychowawczego
 • urlopu ojcowskiego
 • innych zwolnień od pracy

Ten eBook to Twój mini podręcznik z zakresu prawa pracy, który pomoże w błyskawiczny sposób odnaleźć odpowiedzi na pytania z zakresu urlopów pracowniczych?

Kategorie