16 stycznia 2022|

Praca tymczasowa – zalety i wady

Ustawa z z dnia 9 lipca 2003 r.o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.

“Zatrudnienie pracownika tymczasowego – 9 zasad, o których musisz pamiętać” to artykuł, którym rozpoczynam serię materiałów dotykających tematyki pracy tymczasowej. Jeśli interesuje Cię tematyka zatrudnienia tymczasowego, koniecznie sprawdź o jakich 9 zasadach musisz pamiętać.

Żadna forma zatrudnienia nie jest doskonała. Wybór właściwej formy zatrudnienia  zależy od potrzeb przedsiębiorcy. Jedną z częściej stosowanych sposobów na deficyt pracowników jest zatrudnienie w ramach pracy tymczasowej.

W przypadku gdy zatrudnienie dodatkowych pracowników uzależnione jest m.in. od sezonowości, okresowego projektu czy potrzeby doraźnego wsparcia wielu pracodawców użytkowników w tym przypadku, korzysta z pracy pracowników tymczasowych.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • jakie są zalety stosowania pracy tymczasowej,
  • jakie są wady stosowania pracy tymczasowej,
  • limity zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Zalety pracy tymczasowej 

Pracodawca korzystający z pracy pracowników tymczasowych udostępnianych przez agencję pracy tymczasowe stają się z mocy prawa – tzw. pracodawcami użytkownikami. Pracodawca użytkownik, może zatrudniać pracowników tymczasowych na dowolny czas (z zachowaniem określonych ustawą limitów pracy tymczasowej). 

Pracownik tymczasowy może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca użytkownik.

Wahania koniunkturalne nierzadko wymagają szybkich działań i sprawnego zatrudnienia pracownika od zaraz. Praca tymczasowa pozwala na skorzystanie z zasobów agencji pracy tymczasowej dzięki, której możliwe jest błyskawiczne pozyskanie personelu.

Wykonywanie pracy tymczasowej postrzegane jest jako bardziej elastyczne aniżeli inne formy zatrudnienia, z tego względu że w szybki sposób można pozyskać pracownika na ustalony okres.

Ograniczenie obowiązków związanych z całym procesem zatrudnienia jest dodatkowym atutem pracy tymczasowej.

W przypadku skorzystania z oferty agencji pracy tymczasowej, przedsiębiorca redukuje koszty związane z zatrudnieniem pracownika, koszty rekrutacji i pozyskania pracownika, a także prowadzenia działu kadr i płac.

Przedsiębiorcy cenią sobie możliwość zafakturowania współpracy z agencją pracy tymczasowej.

Przedsiębiorca otrzymuje gwarancję jakości usług agencji pracy tymczasowej, może ograniczyć koszty szkoleń i procesu adaptacji zawodowej.

Wady pracy tymczasowej

Z punktu widzenia pracodawcy, pracownicy tymczasowi są postrzegani jako pracownicy “obcy” względem pracowników etatowych. Pracownicy tymczasowi postrzegani są jako pracownicy, którzy nie angażują się w pracę w podobnym stopniu jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

W związku z czasowym zatrudnieniem, pracownicy tymczasowi nie czują stabilizacji zawodowej co wiąże się z dużym ryzykiem ciągłego pozyskiwania nowych zasobów, co z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Pracownik tymczasowym często powierza się prace, których nikt inny nie chce wykonywać co może wiązać się z niską jakością tejże pracy.

Pracodawca korzystający z pracowników tymczasowych borykają się z “zatrudnieniem” odpowiedniego pracownika. Bardzo często pracownicy tymczasowi to pracownicy o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia i właściwej postawy zawodowej.

W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, pracodawcy użytkownicy napotykają na niemożność dostosowania pracownika tymczasowego do wymogów kulturowych, etycznych i innych specyficznych dla danej organizacji. Pojawiają się również trudności we wdrożeniu pracownika, zwłaszcza do pracy zespołowej.

Ograniczające dla pracodawców użytkowników są przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy, pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tej samej osoby wykonującej pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Limity zatrudnienia 

1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7.04.2017 o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw zgodnie, z którą:

  • ograniczono okres, przez który pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego do 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy (za wyjątkiem zatrudnienia na zastępstwo nieobecnego pracownika);
  • stosowaniu analogicznych limitów czasowych wykonywania pracy tymczasowej (18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy, za wyjątkiem zatrudnienia w celu zastępstwa nieobecnego pracownika) w przypadku świadczenia pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • stosowaniu analogicznych jak wskazanych powyżej limitów czasowych wykonywania pracy tymczasowej (18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy, za wyjątkiem zatrudnienia w celu zastępstwa nieobecnego pracownika) w przypadku świadczenia pracy tymczasowej na podstawie następujących po sobie naprzemiennie umów o pracę tymczasową oraz umów cywilnoprawnych.

Przykład:

Agencja pracy tymczasowej skierowała pracownika tymczasowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę tymczasową do pracodawcy użytkownika na okres 2 miesięcy. Po zakończeniu 2 miesięcy pracy, ten sam pracownik tymczasowy ma zostać skierowany do pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika przez okres kolejnych 16 miesięcy – lecz tym razem na podstawie umowy cywilnoprawnej. W ten sposób 18-miesięczny limit wykonywania pracy tymczasowej zostanie wyczerpany. Ponowne skierowanie tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika (czy to na podstawie umowy o pracę tymczasową, czy to umowy cywilnoprawnej) będzie możliwe dopiero po upływie 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę tymczasową.

JobelPro

Czujesz, że tracisz kontrolę nad rejestrem pracowników tymczasowych? Być może zastanawiasz się w jaki sposób liczyć limit ich zatrudnienia u pracodawcy użytkownika? Rozumiemy Twoje zagubienie. Wiemy jak stresujące może być stosowanie przepisów w praktyce. Pozwól, że pomożemy! Udostępniamy (zupełnie za darmo) przestrzeń, dzięki której już się nie pogubisz.

Poszukujesz pracy? Znajdziesz ją na Pracuj.pl 

Kategorie