Brak ZFŚS – obwieszczenie dla pracowników do 31 stycznia

Jesteś pracodawcą zatrudniającym mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty? Brak ZFŚS – obwieszczenie dla pracowników do 31 stycznia to jeden z Twoich obowiązków!

Pamiętaj! Nie jesteś zobowiązany do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (chyba, że na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniasz co najmniej 20 pracowników ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wtedy Fundusz należy stworzyć na wniosek zakładowej organizacji związkowej), nie jest również obowiązkowe wypłacanie pracownikom świadczenia urlopowego.

Ważne aby poinformować pracowników o fakcie nie tworzenia Funduszu oraz niewypłacania świadczenia urlopowego w danym roku kalendarzowym do końca stycznia danego roku kalendarzowego.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 • pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników;
 • pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe,
 • pracodawcy, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy;
 • u pracodawców, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

eBook Czas pracy

Czas pracy jest jednym z trudniejszych tematów prawa pracy. Niezależnie od wiedzy w tym obszarze, wciąż pojawiają się pytania i wątpliwości z tego zakresu. W Ebook-u znajdziesz konkretne pytania i szczegółowe odpowiedzi z życia wzięte, z różnych kategorii. Sprawdź poszczególne rozdziały:

Kadr w pigułce

Kadr w pigułce – nowy podcast

Kadr w pigułce czyli praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy.
Uczę, ustrukturyzowuję, uświadamiam.
Mam na imię Donata i będę Twoim przewodnikiem po świecie prawa i rynku pracy

W podcaście będę mówiła o:

 • projektach ustaw i rozporządzeń z omówieniem jaki mają wpływ na przedsiębiorców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników;
 • zmieniających się przepisach prawnych;
 • trendach na rynku pracy w oparciu o różnorodne raporty opracowywane przez organizacje państwowe ale również prywatny sektor;
 • innowacyjnych i technologicznych rozwiązaniach dla pracodawców, które mają optymalizować i automatyzować procesy w organizacji;
 • nowych sposobach rekrutacji i narzędziach wspierających pozyskanie kandydatów do pracy;
 • narzędziach oraz najnowszych metodach wspierających działania employer brandingowe w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy,
 • uelastycznianiu form zatrudnienia
 • oraz o tematach pokrewnych, które nie pozostają bez wpływu na rynek pracy.
  ————————————————————————————–
 • 💊 Wesprzyj podcast na Patronite: https://patronite.pl/www.kadrywpigulce.pl
https://spoti.fi/3Y2JbG6