10 maja 2022|

Kontrola limitów pracy tymczasowej


Notice: Undefined index: file in /home/klient.dhosting.pl/kwpdonata/kadrywpigulce.pl/public_html/wp-includes/media.php on line 1675

Od dnia 1.06.2017 obowiązują nowe zasady ustalania maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika użytkownika u jednego pracodawcy użytkownika.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • jak liczyć limit okresów zatrudnienia pracownika tymczasowego?
  • w jaki sposób ustalić limit zatrudnienia pracownika tymczasowego?
  • kto jest odpowiedzialny za ustalanie limitów zatrudnienia pracownika tymczasowego?
  • jakie ograniczenia należy stosować w zakresie powierzania pracy tymczasowej?

Limit pracy tymczasowej

Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego do 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy (za wyjątkiem zatrudnienia na zastępstwo nieobecnego pracownika). Ustawodawca nie wskazuje na sposób liczenia 18 miesięcy pracy.

Przepis ten ma na celu uniemożliwienie stosowanej do czasu wejścia nowych przepisów praktyki, obchodzenia limitu czasowego pracy tymczasowej poprzez kierowanie jednego pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy użytkownika przez inną agencję pracy tymczasowej.

Wskazane powyżej limity czasowe obowiązują również wtedy, gdy: 

  • ten sam pracownik tymczasowy jest kierowany do jednego pracodawcy użytkownika, ale na podstawie różnych rodzajów umów (umowy o pracę lub umowy cywilnoprawej) 

ten sam pracownik tymczasowy jest kierowany do jednego pracodawcy użytkownika, ale każdorazowo do wykonywania innego rodzaju zadań. 

“Zatrudnienie pracownika tymczasowego – 9 zasad, o których musisz pamiętać” to artykuł, którym rozpoczynam serię materiałów dotykających tematyki pracy tymczasowej. Jeśli interesuje Cię tematyka zatrudnienia tymczasowego, koniecznie sprawdź o jakich 9 zasadach musisz pamiętać.

Ustalanie limitów

Maksymalny okres skierowania pracownika tymczasowego przez agencję do wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika wynosi 18 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy.

Przykład 1

Pracownik rozpoczął pracę na rzecz pracodawcy użytkownika A od 01.06.2021 i przepracował u niego 3 miesiące. Ten sam pracodawca użytkownik zamierza zatrudnić pracownika tymczasowego od 01.11.2021 na rok.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca użytkownik A  może ponownie zatrudnić tego samego pracownika tymczasowego w okresie 01.11.2021 – 31.10.2022 (tj. przez 12 miesięcy). W tym wypadku będzie można zawrzeć jeszcze kolejną umowę na 3 miesiące, tak aby okres zatrudnienia nie przekroczył łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, licząc od 01.06.2021.

Przykład 2

Pracownik tymczasowy jest stale zatrudniony u jednego pracodawcy użytkownika w maksymalnym dopuszczalnym okresie 18 miesięcy, w okresie 36 miesięcy obejmujących okres od 01.01.2019 do 31.12.2021. W tym przypadku agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika A dopiero od 01.01.2022 przez okres kolejnych 18 miesięcy. W takim przypadku okres kolejnych 36 miesięcy minie 31.12.2024.

Odpowiedzialność za ustalanie limitów

Zgodnie z obowiązującymi limitami pracy tymczasowej, zarówno agencja pracy tymczasowej jak i pracodawca użytkownik są zobowiązani do prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych na zasadach pracy tymczasowej. 

Ewidencja musi zawierać informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy niezależnie od rodzaju zatrudnienia.

W praktyce agencje pracy tymczasowej żądają od pracowników tymczasowych oświadczeń w zakresie okresu dotychczas wykonywanej pracy na rzecz pracodawców użytkowników, co niestety powoduje wiele nieprawidłowości w zakresie zliczania limitów i bezpośrednio wpływa na odpowiedzialność wykroczeniową pracodawcy użytkownika.

Wprowadzenie limitu ograniczającego czas trwania zatrudnienia na zasadach pracy tymczasowej przysparzają wiele trudności i dodatkowej pracy osobom odpowiedzialnym za ich nadzorowanie. Jeśli jesteś jedną z nich, mam dla Ciebie świetne rozwiązanie, dzięki któremu w sposób zupełnie darmowy, będziesz mieć możliwość wprowadzania czasu zatrudnienia pracowników tymczasowych i tym samym monitorowania limitów, których przekroczenie może grozić karą grzywny nawet do 30000 zł. Przestań używać excela, przestać wierzyć na słowo, nie polegaj na oświadczeniach pracowników, najważniejsze jest to aby solidnie prowadzić ewidencję zatrudnienia i my Ci w tym pomożemy: JobelPro.

Odpowiedzialność wykroczeniowa

Kto, będąc pracodawcą użytkownikiem lub działając w jego imieniu korzysta z pracy tymczasowej tego samego pracownika tymczasowego przez okres przekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 000. zł. Pracodawca użytkownik może zatem w takiej sytuacji podlegać również odpowiedzialności wykroczeniowej.

Uwaga!

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy bez uprzedzenia, dlatego tak istotne jest dokładne prowadzenie ewidencji zatrudnienia tymczasowego zarówno przez agencję pracy tymczasowej jak i pracodawcy użytkownika.

Każdy pracodawca użytkownik musi dbać o to, by w jego firmie pracownicy tymczasowi pracowali zgodnie z przepisami. Jeśli tego nie zrobi, poniesie konsekwencje prawne i finansowe. Za niewiedzę można sporo zapłacić, dlatego warto być na bieżąco. Jobel.pro został opracowany ze świadomością wyzwań, które towarzyszą pracodawcom użytkownikom. 

Ograniczenia w zakresie powierzania pracy tymczasowej

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

1)  szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy;

2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;

3) tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;

4) wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

JobelPro

Jesteś odpowiedzialny za zliczanie limitu czasu trwania zatrudnienia tymczasowego? Grozi Tobie odpowiedzialność wykroczeni owa za zatrudnienie pracownika tymczasowego ponad limit 18/36? Nie wiesz w jaki sposób zapanować nad ewidencjonowaniem pracowników tymczasowych i ich okresów zatrudnienia u pracodawcy użytkownika? Potrzebujesz narzędzia dzięki, któremu zintegrujesz dane dotyczące pracowników użytkowników w komunikacji między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem? Być może jesteś pracodawcą użytkownikiem i korzystasz z usług wielu agencji pracy tymczasowej? Mam dla Ciebie idealne rozwiązanie. Zupełnie za darmo możesz skorzystać z platformy dzięki, której przepływ danych o pracownikach użytkownikach nie będzie tak prosty i do tego zgodny z przepisami RODO:

https://jobel.pro

Kategorie