23 października 2014|

CZY PRACODAWCA MOŻE ODMÓWIĆ UDZIELENIA URLOPU RODZICIELSKIEGO?

Poza urlopem macierzyńskim oraz dodatkowym urlopem macierzyńskim młody rodzic (w tym również tata dziecka) może skorzystać z urlopu rodzicielskiego.
Urlop rodzicielski jest urlopem nieobowiązkowym, zatem należy złożyć do pracodawcy wniosek aby móc z niego skorzystać.
A co w sytuacji gdy nie złożymy wniosku w terminie?
Czy pracodawca ma możliwość nieudzielania tego urlopu?
Zapraszam do obejrzenia filmu!:)

UWAGA! OD 02 STYCZNIA 2016 r. NIE OBOWIĄZUJE POJĘCIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO!

ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA FILMU O ZMIANACH W URLOPACH RODZICIELSKICH, KTÓRY ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE: CO NOWEGO W PRAWIE

Kategorie