Wniosek pracownicy o udzielenie rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim

Art. 1791. Kodeksu pracy

Wnioski w sprawach urlopu rodzicielskiego

§ 1. Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1.