2 stycznia 2024|

Brak ZFŚS – obwieszczenie do 31 stycznia

Jesteś pracodawcą zatrudniającym mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty? Brak ZFŚS – obwieszczenie dla pracowników do 31 stycznia to jeden z Twoich obowiązków!

Pamiętaj! Nie jesteś zobowiązany do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (chyba, że na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniasz co najmniej 20 pracowników ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wtedy Fundusz należy stworzyć na wniosek zakładowej organizacji związkowej), nie jest również obowiązkowe wypłacanie pracownikom świadczenia urlopowego.

Ważne aby poinformować pracowników o fakcie nie tworzenia Funduszu oraz niewypłacania świadczenia urlopowego w danym roku kalendarzowym do końca stycznia danego roku kalendarzowego.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

  • pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników;
  • pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe,
  • pracodawcy, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy;
  • u pracodawców, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Pobierz darmowy wzór pisma

Brak ZFŚS – obwieszczenie dla pracowników do 31 stycznia

Pobierz darmowy eBook

Kategorie