11 listopada 2023|

Minimalna stawka godzinowa

W 2024 nastąpi dwukrotna zmiana nie tylko wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ale również minimalnej stawki godzinowej przewidzianej dla umów zlecenia i innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Pierwsza zmiana miejsca 1.01.2024 r., druga zmiana zaś 1.07.2024 r.

Okres01.01.2024 – 30.06.202401.07.2024 – 31.12.2024
Kwota wynagrodzenia27,70 zł 28,10 zł
Podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

W 2024 r. dwukrotna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę: pierwsza zmiana miejsca 1.01.2024 r., druga zmiana zaś 1.07.2024 r.

Pobierz darmowy e-book

Dowiedz się jakie zmiany w przepisach prawa pracy zaczną obowiązywać w 2024 r.

W kadrach i płacach istnieje wiele obszarów, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Już teraz warto przygotować się na nadchodzący rok i poznać najważniejsze modyfikacje z zakresu regulacji szeroko rozumianego prawa pracy.

Kategorie