31 sierpnia 2023|

Zmiany do przepisów ustawy o czasie pracy kierowców

Od 19 sierpnia 2023 r. wprowadzono zmiany do przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Zmienione zostały zasady rozliczania wynagrodzenia kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.

Wraz z nowelizacją ustawy, nastąpiła zmiana zasad w zakresie systemu naliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

  • ujednolicenie stawki diety zagranicznej,
  • wyłączenie z podstawy wymiaru składek kosztów noclegów, kosztów podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego, niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę,
  • podstawy wymiaru składek w przypadku gdy w miesiącu pracownik choruje, korzysta z urlopu wypoczynkowego lub urlopu bezpłatnego.

Zaliczka na podatek

W przypadku zaliczki na podatek dochodowy:

  • zmieniła się wysokość  zwolnienia od podatku części przychodów kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro,
  • zwolnienie od podatku kosztów noclegów, kosztów podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego, niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę

Kierowca za granicą

W kwestii pobytu za granicą:

  • wprowadzono możliwość wypłaty wynagrodzenia w ratach;
  • wprowadzono zakaz jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą – stosowane do kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach przewozów drogowych.

Program Kadry w pigułce w BIZNES24

Znajdź BIZNES24 w jednym z kanałów: na platformie Canal+, Orange, w sieciach kablowych UPC, Toya, Vectra i in.
Odszukaj program: Kadry w pigułce.
Dołącz jako gość do mojego programu!
Daj się usłyszeć szerokiemu gronu odbiorców.
Posłuchaj transkrypt rozmowy.

https://biznes24.pl/dyrektywa-mobilnosci-nowe-przepisy-w-sektorze-transportowym-rozmowa/
Kategorie