22 czerwca 2023|

Praca sezonowa, a nowe przepisy

Zatrudnienie sezonowe jest jedną z form zatrudnienia tymczasowego. Należy ono do tzw. nietypowych form zatrudnienia. Rola tych form rośnie i mają one coraz większe znaczenie na rynku pracy oraz we współczesnym prawie pracy. „WypłataTeraz” jest narzędziem, które cieszy się coraz większą popularnością. „WypłataTeraz” jest szczególnie pożądana wśród osób pracujących w branży sezonowej. Popularność tej aplikacji wynika z kilku powodów: wpływa na elastyczność w planowaniu wydatków; zwiększa poczucie bezpieczeństwa oraz stanowi element motywacyjny do pracy. Praca sezonowa, a nowe przepisy Kodeksu pracy – czy w tym obszarze mamy jakieś zmiany?

Czym jest praca sezonowa?

Zatrudnienie pracownika do pracy sezonowej odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Charakterystyczną cechą tej formy umowy o pracę jest wskazanie wyznaczonego terminu, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Praca sezonowa, jak sama nazwa wskazuje jest pracą ściśle uzależnioną od sezonowości. Sezonowość najczęściej związana jest bezpośrednio ze zmiennością pór roku i warunków pogodowych. Wiąże się to bezpośrednio ze zbiorami, np. owoców i warzyw w tym okresie.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • na podstawie jakich umów można zatrudniać przy pracy sezonowej,
  • czy można korzystać z pracowników tymczasowych przy okazji prac sezonowych,
  • jakie benefity warto oferować osobom zatrudnionym w ramach umów czasowych,
  • co oznacza elastyczne wynagrodzenie?

Praca sezonowa

Praca sezonowa jest wykonywana na określony czas. Może być wykonywana na podstawie różnego rodzaju umów, które obowiązują niezmiennie w polskim systemie prawnym.

Umowami najczęściej zawieranymi przez przedsiębiorców są:

  • umowa o pracę na czas określony,
  • umowa zlecenie,
  • umowa o pracę lub zlecenie z pracownikiem tymczasowym.

Praca sezonowa na umowę o pracę

Umowa o pracę może być zawierana na czas określony. Cechą charakterystyczną terminowej umowy o pracę jest wskazanie wyznaczonego terminu, w którym stosunek pracy ulega rozwiązaniu. Warto podkreślić, że umowę o pracę zawieraną w ramach pracy sezonowej można zawrzeć ponad limity. Limit 33 miesięcy lub 3 umów okresowych wynika z przepisów Kodeksu pracy.

Jeśli pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o pracę w celu prac sezonowych, w umowie o pracę należy wskazać, że umowa została zawarta na czas określony w celu wykonywania prac o charakterze sezonowym. Pracodawca powinien też wskazać, że zawarcie umowy w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania, co oznacza, że pracownicy są zatrudniani, np. do prac polowych, porządkowych, magazynowych związanych z pielęgnacją i sprzedażą roślin ozdobnych, które są wykonywane wyłącznie w okresie wiosna – jesień, co jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. 

Praca sezonowa a umowa zlecenie

Umowa zlecenia jest umową starannego działania, a zawarcie takiej umowy wymaga zgodnego oświadczenia stron na realizację prac sezonowych.  Zawarcie takiego rodzaju umowy jest jak najbardziej właściwe ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Praca sezonowa przy pracy tymczasowej

Prowadząc działalność sezonową można korzystać z pracowników zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracę tymczasową definiuje jako wykonywanie przez zatrudnionego pracownika na rzecz pracodawcy użytkownika (pracodawcy, który korzysta z pracy pracownika tymczasowego) zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym,
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy nie byłoby możliwe,
  • których wykonanie należy do obowiązków pracownika nieobecnego, zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Tym samym, ustawodawca jednoznacznie przyzwala na zatrudnienie pracowników tymczasowych przy pracach o charakterze sezonowym.

Należy jednak pamiętać o pewnym ograniczeniu. Pracownik tymczasowy może zostać skierowany przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. 

Benefity nie tylko dla pracowników

Z punktu widzenia przedsiębiorców, każda forma dbania o dobrostan swoich podwładnych (w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz pracowników tymczasowych) sprawia, że zatrudnieni czują się znacznie bardziej zmotywowani, a zarówno ich zaangażowanie, jak i produktywność rosną. Aby to osiągnąć, można zaoferować pracownikom elastyczne wynagrodzenie, czyli formułę wynagrodzenia, która jest coraz częściej pożądana, biorąc pod uwagę, że kryzys gospodarczy zamyka drzwi do podwyżek płac, a nowe przepisy tzw. ustawy antylichwiarskiej zmieniły zasady udzielania pożyczek pozabankowych.

Co oznacza elastyczne wynagrodzenie?

Elastyczne wynagrodzenie to wynagrodzenie, które wypłacane jest bezpośrednio przez osobę zatrudnioną w ramach umowy cywilnoprawnej, której zapewniono dostęp do dedykowanej aplikacji. Rozwój technologii pozwala na tworzenie coraz to bardziej przyjaznych aplikacji, dzięki którym osoby zatrudnione mogą, np. planować swój grafik, rejestrować czas pracy czy też samodzielnie wypłacać wypracowane wynagrodzenie w dogodnym dla siebie momencie. Co ciekawe, rynek pracy tymczasowej, silnie odpowiada na potrzebę elastyczności w zatrudnieniu, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzeby nowego pokolenia wchodzącego na rynek pracy. To właśnie rynek pracy tymczasowej postanowił zapewnić zleceniobiorcom oraz osobom zatrudnionym w agencji pracy tymczasowej dostęp do nowych aplikacji, dzięki którym osoby te mogą doświadczać zupełnie nowej jakości zatrudnienia.

Brzmi niesamowicie?

Jeśli interesuje Cię tematyka nowych technologii, aplikacji wykorzystywanych w zatrudnieniu lub nowych modeli współpracy z zatrudnionymi, zapisz się na webinar, który odbędzie się 12 lipca, o godzinie 19:00: https://donatahermannkwp.clickmeeting.com/automatyzacja-i-optymalizacja-w-obszarze-hr-co-to-oznacza-w-praktyce-/register 

To moja propozycja ciekawych artykułów dla Ciebie:

https://kadrywpigulce.pl/pozyczka-pracownicza/
https://kadrywpigulce.pl/przejscie-na-paradygmat-cyfrowego-hr/https://kadrywpigulce.pl/jak-dotrzec-do-kandydatow-do-pracy-i-sprawic-by-zostali-na-dluzej/https://kadrywpigulce.pl/zmotywowani-pracownicy-za-najnizsza-krajowa-nie-tylko-w-logistyce/

Kategorie