17 maja 2021|

Polski Ład

W dniu 15 maja 2021 Zjednoczona Prawica przedstawia założenia programu Polskiego Ładu, czyli programu społeczno-gospodarczego na najbliższe 10 lat.

Umowy cywilnoprawne mają zostać ograniczone

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ma zostać wprowadzony jeden kontrakt na pracę, czyli mają zostać zniesione tzw. umowy śmieciowe, natomiast wykorzystanie umów cywilnoprawnych ma zostać ograniczone poprzez pełne ich oskładkowanie.

Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

W Polskim Ładzie znalazła się propozycja zobligowania dużych firm do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki. 

Elastyczne formy zatrudnienia i praca zdalna 

Wychodząc z założenia, że łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi nie jest łatwe mają zostać rozwiązania prawne, które przyniosą ulgę pracującym rodzicom.

Pracodawca będzie zobowiązany zgodzić się na wykorzystanie przez pracownika przynajmniej jednego z trzech instrumentów:

  • świadczenia pracy w formie telepracy bądź pracy zdalnej,
  • pracy w zmniejszonym wymiarze godzin lub
  • przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy.

Wybór instrumentu pozwalającego na uelastycznienie pracy młodych rodziców będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem.

Uregulowanie pracy zdalnej

Uregulowanie pracy zdalnej ma polegać na: stworzymy zapis umożliwiający świadczenie pracy z dowolnego miejsca, w ramach wykorzystania sprzętu zapewnionego przez pracodawcę. Dla ułatwienia organizacji pracy zdalnej zaproponujemy formułę diety lub ryczałtu na pracę zdalną.

W ramach Nowego Polskiego Ładu ma powstać ustawa równoważąca interesy pracodawców, pracowników i związków zawodowych.

W planach jest też wzmocnienie szans rozwojowych mniejszych miejscowości. System zachęt dla firm ma skutkować większą otwartością na otwieranie filii dużych przedsiębiorstw w mniejszych miastach. 

Reforma wsparcia zatrudnienia

W ramach planowanej reformy powiatowe urzędy pracy mają rozszerzyć zakres działalności o wsparcie pracowników poszukujących możliwości rozwoju i nowych kompetencji i pracodawców poszukujących pracowników. 

Procedura rejestracji osób bezrobotnych dla potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co umożliwi zmniejszenie biurokracji w urzędach pracy. Wojewódzkie urzędy pracy kontynuować będą swoje zadania koordynacji wsparcia dla rynku pracy na poziomie regionalnym – współpracując z uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi i wspierając planowanie rozwoju kompetencji pracowników. 

Praca bez podatku dla emerytów, którzy chcą i mogą pracować

W Polskim Ładzie znalazły się też propozycje zachęcenia emerytów pobierających emeryturę do dłuższej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Do tego ma zachęcać wprowadzenie zwolnienia od podatku dla osób, które zdecydują się dalej pracować bez jednoczesnego pobierania emerytury. Dłuższe wykonywanie pracy ma wpłynąć na wyższy kapitał emerytalny. Jeżeli nie będą pobierać emerytury, to będą mogli pracować bez podatku i dzięki temu będą mogli budować sobie zasadniczo wyższy też kapitał emerytalny.

Wydłużenie okresu aktywności zawodowej seniorów ma się odbywać poprzez umożliwienie osobom w wieku 55+ zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Dzięki temu senior osiągając wiek emerytalny, nie będzie stawał przed wyborem: albo praca w pełnym wymiarze godzin, albo emerytura. To optymalny sposób wydłużenia aktywności zawodowej.

Podatek 

W projekcie Polskiego Ładu zaproponowano zwiększenie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. PLN. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. PLN. 

Źródło:

http://polskilad.pis.org.pl

Kategorie