6 maja 2021|

Od 16 maja 2021 r. zmiany w zgłoszeniach do ZUS

Na mocy art. 10 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który zmienił art. 36 ust. 10 ustawy 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zmianie ulegają wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA.

Począwszy od 16 maja 2021 r. obowiązkiem płatnika będzie wskazanie w zgłoszeniu ubezpieczonego do ZUS nowej danej, czyli wykonywanego zawodu.

Sprawdź jakie zmiany zaproponowano w dniu 2 kwietnia 2021:  projekt zmiany ustawy – Kodeks pracy – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców. 

W związku ze zmianą przepisów – zmieniają się również formularze, zarówno ZUS ZUA oraz ZUS ZZA, określone w rozporządzeniu w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20.12.2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów. 

6-cyfrowy kod zawodu znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/pdf/KZiS_nowa.pdf a także w klasyfikacji zawodów i specjalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Co ciekawe, w kwalifikacji pojawiły się takie stanowiska jak: Prezes, Sommelier, Perukarz czy nawet organizator usług domowych.

Przydatne kody zawodów z punktu widzenia specjalistów ds. kadr to: 

  • 242307  Specjalista do spraw kadr
  • 242309  Specjalista do spraw rekrutacji pracowników 
  • 242310  Specjalista do spraw wynagrodzeń
  •  pracownicy działów kadr 

– 441501  Pracownik do spraw osobowych 

– 441502  Pracownik do spraw socjalnych 

W formularzu: ZUS ZUA, w bloku X, polu 1 konieczne jest wskazanie kody wykonywanego zawodu przez ubezpieczonego oraz w formularzu ZUS ZZA w części V, w polu 02. 

ZUS ZZA

Do pobrania: Lista sprawdzająca akta osobowe, to lista dzięki której upewnisz się, że akta osobowe za których prowadzenie jesteś odpowiedzialny – są prowadzone zgodnie z przepisami!

Kategorie