Lista sprawdzająca akta osobowe

Lista sprawdzająca akta osobowe, to lista dzięki której upewnisz się, że akta osobowe za których prowadzenie jesteś odpowiedzialny – są prowadzone zgodnie z przepisami!

Przypominam!

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

(…)

§ 2. Pracodawca prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe.

Otwarty katalog dokumentów, które powinni znaleźć się w aktach osobowych został wskazany przez ustawodawcę w ww. rozporządzeniu.

Plik nie  jest dostępny w wersji edytowalnej. Dokument należy wydrukować i skorzystać jako „notatnik” pomagający ustalić, czy akta osobowe konkretnego pracownika są prowadzone w taki sposób, że możemy spać spokojnie 😉