30 października 2022|

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto w sobotę tak naprawdę nie przysługuje.  Potocznie używa się sformułowania wskazującego na konieczność udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego. 

W listopadzie przypadają dwa święta: 1 listopada (wtorek) oraz 11 listopada (piątek). Zatem nie mamy w tym miesiącu do czynienia z tzw. oddaniem dnia wolnego za święto.

Przypominam:
Liczba dni kalendarzowych w listopadzie to 30 dni. Listopad to 4 pełne tygodnie i 2 dni wystające, tj. wtorek 29 listopada i środa 30 listopada. Liczba dni pracujących w listopadzie wynosi 20.

Wymiar czasu pracy w listopadzie wynosi 160 godzin zgodnie z wyliczeniem:

 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin
 • 160 godzin + 16 godzin (2 dni wystające) = 176 godzin
 • 176 godzin – 16 godzin (dwa święta) = 160 godzin 

Z treści artykułu dowiesz się:

 • dlaczego pracodawca nie oddaje dnia wolnego za sobotę,
 • co oznacza obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • jakie są zasady ustalania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
 • jakie okoliczności uzasadniają obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • do kiedy pracodawca powinien udzielić dzień wolny za święto w sobotę.

Dzień wolny za święto w sobotę, a obniżenie wymiaru czasu pracy

Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują na konieczność oddania dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Zgodnie z przepisami prawa pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. 

W praktyce, pracownik wykorzystuje taki „dodatkowy” dzień albo na swój wniosek albo w dacie wskazanej przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych, np. w zarządzeniu dyrektora lub z regulaminie pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dnia wolnego w obrębie okresu rozliczeniowego. Co oznacza, że dzień wolny od pracy powinien być uwzględniony w tworzonym harmonogramie czasu pracy w okresie rozliczeniowym obowiązującym pracownika (np. w miesięcznym lub trzymiesięcznym).

Przykład:

Pracowników obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy (październik – grudzień 2022). W trakcie tego okresu rozliczeniowego pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy powinni przepracować: 496 godzin, zgodnie z wyliczeniem:

(40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 3 święta: 1.11, 11.01, 26.12) = 496 godzin

W tym przypadku, święta przypadające w dniach: 01.11, 11.11 i 26.12 oznaczają co do zasady dni wolne od pracy.

Zasady ustalania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się: 

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie 
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. 
 • Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 

Przykład:

Pracowników obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Święto w grudniu 2022 przypada: 26 grudnia, tj. w poniedziałek.

Aby ustalić obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy, czyli liczbę godzin do przepracowania w listopadzie konieczne jest dokonanie następujących obliczeń (zgodnie z instrukcją powyżej):

 1. 4 tygodnie (od 1 grudnia do 28 grudnia) x 40 godzin = 160 godzin
 2. 160 godzin + 16 godzin (29-30 grudnia) = 176 godzin
 3. 176 godzin – 8 godzin (26 grudnia) = 168 godzin 

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu prascy powinien przepracować w grudniu 2022 – 168 godzin.

Obniżenie wymiaru czasu pracy, a godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar czasu pracy pracownika w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Przykład:

Pracowników obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy (październik – grudzień 2022). W trakcie tego okresu rozliczeniowego pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy powinni przepracować: 496 godzin, zgodnie z wyliczeniem:

(40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 3 święta: 1.11, 11.01, 26.12) = 496 godzin

Pracownik będzie wykorzystywał urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów, tj. od 1.11 – 14.11. W związku z planowaną nieobecnością w pracy, czas pracy pracownika obliczony na 3 miesięczny okres rozliczeniowy, powinien zostać obniżony o 7 dni urlopu , tj. 56 godzin (7 x 8h). Pracownik tym samym powinien przepracować: 440 godzin (496 – 56) w okresie między październikiem, a grudniem 2022. Dodatkowe usprawiedliwione nieobecności w pracy, obniżą wymiar czasu pracy pracownika w tym okresie.

Dzień wolny za święto w sobotę do końca okresu rozliczeniowego

Wymiar czasu pracy pracownika w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym musi wynosić dokładnie tyle ile wynika z obliczeń dokonanych na zasadach wskazanych powyżej. W praktyce oznacza to tyle, że wystąpienie święta w dniu wolnym innym aniżeli niedziela, jednak w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wymaga, aby pracownikowi „oddać” dzień wolny w przeciągu danego okresu rozliczeniowego. 

Czas pracy w praktyce

Czas pracy wydaje Ci się skomplikowany? Nie wiesz od czego zacząć? Być może trafiają Ci się w pracy niespodziewane przypadki związane z ustalaniem czasu pracy pracownika?
Sprawdź co dla Ciebie przygotowałam. Ten eBook to odpowiedź na Twoje zmartwienia i pytania w zakresie czasu pracy. Zapraszam Cię do skorzystania z wyjątkowej oferty: SKLEP

Kategorie