31 grudnia 2023|

Dzień wolny za święto (za 6 stycznia należy oddać dzień wolny)

W styczniu 2024 r. Święto Trzech Króli (6 stycznia) wypada w sobotę. Oznacza to, że za sobotnie święto pracodawca musi oddać swoim pracownikom dzień wolny od pracy w innym terminie.

Dniami wolnymi od pracy w styczniu 2024, są:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (sobota) — Święto Trzech Króli

zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Święta 1 i 6 stycznia 2024 roku przypadają odpowiednio w poniedziałek oraz w sobotę. W odniesieniu do pracowników, którzy nie wykonują pracy w placówkach, w których dozwolona jest praca w niedzielę lub święta – oba dni są dniami wolnymi od pracy.

Pracodawca nie ma obowiązku tzw. oddania dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w poniedziałek 1 stycznia. Czy sytuacja pracownika wykonującego pracę w dniu 1 lub 6 stycznia przedstawia się inaczej?

Pobierz darmowy eBook na temat czasu pracy!

Z treści artykułu dowiesz się:

 • czy można pracować w święto zgodnie z harmonogramem,
 • czy pracownikowi przysługuje czas wolny za pracę w święto,
 • dlaczego pracodawca nie oddaje dnia wolnego za sobotę,
 • co oznacza obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • jakie są zasady ustalania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
 • jakie okoliczności uzasadniają obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • do kiedy pracodawca powinien udzielić dzień wolny za święto w sobotę.

Praca w święto

Pracownicy, którzy wykonują pracę w placówkach, w których dopuszczalne jest wykonywanie pracy w niedzielę lub święto mogą świadczyć pracę 1 oraz 6 stycznia zgodnie z harmonogramem ich czasu pracy, np. w podmiocie leczniczym. Czy pracownikowi należy się dzień wolny z tytułu pracy w niedzielę lub święto?

Nie. Czas pracy pracownika obliczany jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy.

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 §1 Kodeksu pracy i wygląda on następująco:

 1. należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Art. 130 §  2 Kodeksu pracy

W związku z powyższym, harmonogram pracy wspomnianego pracownika musi po prostu uwzględniać odpowiednią ilość dni oraz godzin do wypracowania w okresie rozliczeniowym. Pamiętając jednak o kolejnych zastrzeżeniach wynikającym z przepisów ustawy:

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Art. 147 Kodeksu pracy


oraz

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144 (weekendowym systemie czasu pracy).

Art. 151 (12) Kodeksu pracy

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto w sobotę tak naprawdę nie przysługuje.  Potocznie używa się sformułowania wskazującego na konieczność udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego. 

Liczba dni kalendarzowych w styczniu 2024 to 31 dni. Styczeń to 4 pełne tygodnie i 3 dni „wystające (29, 30 i 31 stycznia). Liczba dni pracujących w styczniu wynosi 21.

Wymiar czasu pracy w styczniu 2024 wynosi 168 godzin zgodnie z wyliczeniem:

 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin
 • do 160 godzin należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tj. 160 godzin + 24 godziny (29-31.01) = 184 godziny
 • od 184 godzin należy odjąć iloczyn 8 godzin i świąt przypadających zarówno 1 jak i 6 stycznia, czyli w inny dzień aniżeli niedziela, tj. 184 godziny – 16 godzin = 168 godzin

W związku z powyższym, pracownikowi wykonującemu pracę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, należy zaplanować 168 godziny pracy.

W listopadzie 2023 przypadają dwa święta: 1 listopada (środa) oraz 11 listopada (sobota). Zatem mamy jedno święto w tym miesiącu, który wiąże się z obowiązkiem po stronie pracodawcy tzw. oddania dnia wolnego za święto. W praktyce oznacza to ustalenie innego dnia, który będzie dniem wolnym od pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym. Natomiast zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, dojdzie to tzw. obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin za, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Art. 130 §  2 Kodeksu pracy

Dzień wolny za święto w sobotę, a obniżenie wymiaru czasu pracy

Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują na konieczność oddania dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Zgodnie z przepisami prawa pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. 

W praktyce, pracownik wykorzystuje taki „dodatkowy” dzień albo na swój wniosek albo w dacie wskazanej przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych, np. w zarządzeniu dyrektora lub z regulaminie pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dnia wolnego w obrębie okresu rozliczeniowego. Co oznacza, że dzień wolny od pracy powinien być uwzględniony w tworzonym harmonogramie czasu pracy w okresie rozliczeniowym obowiązującym pracownika (np. w miesięcznym lub trzymiesięcznym).

Przykład:

Pracowników obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy (kwiecień – czerwiec 2024). W trakcie tego okresu rozliczeniowego pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy powinni przepracować: 488 godzin, zgodnie z wyliczeniem:

(40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) = 520 godzin – 32 godziny = 488 godzin

W tym przypadku, święta przypadające w dniach:

 • 1 kwietnia (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja (środa) – Święto Państwowe,
 • 3 maja (piątek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 19 maja (niedziela) – pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • 30 maja (czwartek) – dzień Bożego Ciała,

oznaczają co do zasady dni wolne od pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy, a godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar czasu pracy pracownika w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Przykład:

Pracowników obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy (styczeń – marzec 2024). W trakcie tego okresu rozliczeniowego pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy powinni przepracować: 504 godziny, zgodnie z wyliczeniem:

(40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 3 święta) = 520 godzin – 16 godzin = 504 godziny

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli,
 • 31 marca (niedziela) – pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

Pracownik będzie wykorzystywał urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów, tj. od 1.01 – 12.01. W związku z planowaną nieobecnością w pracy, czas pracy pracownika obliczony na 3 miesięczny okres rozliczeniowy, powinien zostać obniżony o 9 dni urlopu, tj. 72 godziny (9 x 8h). Pracownik tym samym powinien przepracować: 432 godziny (504 – 72) w okresie między styczniem a marcem 2024. Dodatkowe usprawiedliwione nieobecności w pracy, obniżą wymiar czasu pracy pracownika w tym okresie.

Dzień wolny za święto w sobotę do końca okresu rozliczeniowego

Wymiar czasu pracy pracownika w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym musi wynosić dokładnie tyle ile wynika z obliczeń dokonanych na zasadach wskazanych powyżej. W praktyce oznacza to tyle, że wystąpienie święta w dniu wolnym innym aniżeli niedziela, jednak w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wymaga, aby pracownikowi „oddać” dzień wolny w przeciągu danego okresu rozliczeniowego. 

Czas pracy w praktyce

Czas pracy wydaje Ci się skomplikowany? Nie wiesz od czego zacząć? Być może trafiają Ci się w pracy niespodziewane przypadki związane z ustalaniem czasu pracy pracownika?
Sprawdź co dla Ciebie przygotowałam. Ten eBook to odpowiedź na Twoje zmartwienia i pytania w zakresie czasu pracy. Zapraszam Cię do skorzystania z wyjątkowej oferty: SKLEP

Kategorie