27 kwietnia 2021|

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto w sobotę tak naprawdę nie przysługuje.  Potocznie używa się sformułowania wskazującego na konieczność udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego. 

Z treści artykułu dowiesz się:

  • dlaczego pracodawca nie oddaje dnia wolnego za sobotę,
  • co oznacza obniżenie wymiaru czasu pracy,
  • jakie są zasady ustalania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
  • jakie okoliczności uzasadniają obniżenie wymiaru czasu pracy,
  • do kiedy pracodawca powinien udzielić dzień wolny za święto w sobotę.

Dzień wolny za święto w sobotę, a obniżenie wymiaru czasu pracy

Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują na konieczność oddania dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Zgodnie z przepisami prawa pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 

Koniecznie pobierz ten ebook: E-book to potężna dawka merytorycznej wiedzy. Znajdziesz w nim wyjaśnienia i tabelki – a właściwie mnóstwo tabelek, przedstawiających nowe stawki i wskaźniki, obowiązujące w 2021 roku.

W praktyce, pracownik wykorzystuje taki „dodatkowy” dzień albo na swój wniosek albo w dacie wskazanej przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych. Wówczas pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dnia wolnego w obrębie okresu rozliczeniowego.

Przykład:

Pracowników obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy (kwiecień – czerwiec 2021). W trakcie tego okresu rozliczeniowego pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy powinni przepracować: 488 godzin, zgodnie z wyliczeniem:

(40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta: 5.04, 1.05, 3.05, 3.06) = 488 godzin

W tym przypadku, święta przypadające w dniach: 05.04, 03.05 i 03.06 oznaczają co do zasady dni wolne od pracy.

Zasady ustalania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się: 

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, 

a następnie 

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. 

3) Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 

Przykład:

Pracowników obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Święta w maju 2021 przypadają: 1 maja, tj. w sobotę oraz 3 maja, tj. w poniedziałek.

Aby ustalić obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy, czyli liczbę godzin do przepracowania w maju konieczne jest dokonanie następujących obliczeń (zgodnie z instrukcją powyżej):

  1. 4 tygodnie (od 1 maja do 29 maja) x 40 godzin = 160 godzin
  2. 160 godzin + 8 godzin (31 maj) = 168 godzin
  3. 168 godzin – 16 godzin (1 i 3 maja) = 152 godziny 

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu prascy powinien przepracować w maju 2021 – 152 godziny.

Obniżenie wymiaru czasu pracy a godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar czasu pracy pracownika w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Dowiedz nie czy w 2021 liczba dni urlop wypoczynkowego wzrośnie z 20/26 do 35 dni?

Dzień wolny za święto w sobotę do końca okresu rozliczeniowego

Wymiar czasu pracy pracownika w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym musi wynosić dokładnie tyle ile wynika z obliczeń dokonanych na zasadach wskazanych powyżej. W praktyce oznacza to tyle, że wystąpienie święta w dniu wolnym innym aniżeli niedziela, jednak w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wymaga, aby pracownikowi „oddać” dzień wolny w przeciągu danego okresu rozliczeniowego. 

Na SerwisKadrowego.pl znajdziesz informacje odnośnie tego, jak rozliczać pracę w święto przypadające w sobotę oraz pracę w dniu wyznaczonym jako wolny w zamian za sobotnie święto
https://serwiskadrowego.pl/2018/01/jak-rekompensowac-prace-w-swieto-przypadajace-w-sobote/

Kategorie