Świadectwo pracy – 2024 edytowalny wzór

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. 

Sprawdź jakie to zmiany w przepisach Kodeksu pracy obowiązują od 26 kwietnia 2023!

Umowa na czas określony. Duże zmiany od kwietnia 2023
Pracownicy dostaną dodatkowy, płatny dzień wolny. Zmiany pod koniec kwietnia!
Nowy urlop przesądzony. 26 kwietnia wchodzi nowelizacja KP
Nowe przepisy dotyczące umowy na okres próbny oraz na czas określony od praktycznej strony
Elastyczna organizacja pracy
Nowe obowiązki po stronie pracodawców – akta osobowe
Zakładka do części E akt osobowych

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 

Przyczyny obiektywne to, np. ostatni dzień zatrudnienia w dniu won tym od pracy; niezdolność pracownika do pracy. 

Jakie jeszcze obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z ustaniem zatrudnienia?

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 

W tym przypadku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.  

Encyklopedia praktycznej wiedzy w zasięgu Twojej ręki

Poznaj najważniejsze zasady prawa pracy, naucz się rozwiązywać skomplikowane przypadki pracownicze i działaj skutecznie w swojej roli. Sięgnij po encyklopedię praktycznej wiedzy kadrowej: ,,Prawo pracy. First minute”.

 • Unikatowy schemat: problem – pytanie – odpowiedź.
 • Najczęściej pojawiające się wątpliwości z zakresu prawa pracy.
 • 100 % praktycznej wiedzy z życia codziennego.

Dla kogo?

 • dyrektorów, menadżerów i specjalistów HR,
 • dla tych, którzy lubią rozwiązywać problemy od ręki,
 • dla praktyków, którzy wiedzą, że teoria uczy, ale to praktyka pozwala zrozumieć.

Co zyskujesz?

 • Rozwiń swoje umiejętności
 • Zyskaj nowe metody działania
 • Z powodzeniem wdrażaj w życie przepisy prawa pracy.
 • Naucz się, jak efektywnie rozwiązywać problemy pracownicze.
 • Zyskaj nowe perspektywy do zarządzania pracownikami.
https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/ksiazka-prawo-pracy-first-minute-ebook-w-prezencie/