16 grudnia 2022|

Wymiar czasu pracy 2023

Nie istnieje na ten moment żadna podstawa prawna, która miałaby wprowadzić zmiany w zakresie wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego od 2023 r.

Pracownikowi przysługuje zatem 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego, w zależności od tzw. stażu urlopowego.

Ustalenie wymiaru czasu w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego jest kluczowe ze względu na konieczność prawidłowego zaplanowania czasu pracownika w okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy to przedział czasu, w trakcie którego pracownik ma obowiązek wypracować odpowiednią liczbę godzin zgodną z wymiarem czasu pracy, na jaki został zatrudniony.

Nadchodzący, 2023 rok przewiduje:

Miesiące 2023Liczba godzin pracyLiczba dni pracującychLiczba dni wolnych od pracy
Styczeń1682110
Luty160208
Marzec184238
Kwiecień1521911
Maj1682110
Czerwiec168219
Lipiec1682110
Sierpień176229
Wrzesień 168219
Październik176229
Listopad1602010
Grudzień1521912
ŁĄCZNIE 20232000250115
 • 250 dni pracy
 • 13 świąt wolnych od pracy, 12 z tych świąt wypada w dniu roboczym od poniedziałku do piątku
 • 2000 to łączna liczba godzin do przepracowania (czyli o 8 mniej niż w 2022)
 • 115 to liczba dni wolnych od pracy przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt

Porównując liczbę godzin pracy, liczbę dni pracy oraz liczbę dni wolnych z 2022 roku z nadchodzącym rokiem kalendarzowym okazuje się, że w 2023 roku pracownicy muszą przepracować o 8 godzin mniej, gdyż łączna liczba godzin wynosi 2000 godzin, czyli 250 dni pracujących.

Święta w 2023 roku wypadają w terminach:

DataNazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (niedziela)Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (piątek)Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
9 kwietnia  (niedziela)Wielkanoc
10 kwietnia  (poniedziałek)Poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (poniedziałek)Święto Pracy
3 maja  (środa)Święto Konstytucji 3 Maja
28 maja  (niedziela)Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
8 czerwca  (czwartek)Boże Ciało
15 sierpnia  (wtorek)Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (środa)Wszystkich Świętych
11 listopada  (sobota)Święto Niepodległości
25 grudnia  (poniedziałek)Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (wtorek)Boże Narodzenie (drugi dzień)

W języku potocznym powtarzane jest stwierdzenie, że „jeśli jakiś wolny dzień przypada w sobotę pracownikowi oddawany jest dodatkowy dzień wolny od pracy”.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy żaden dzień tak naprawdę nie jest oddawany, tylko każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Co w przypadku, gdy święto wypada w dniu wolnym od pracy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 129 § 1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika.

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym należy:

 • pomnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4) tygodnie liczone są od pierwszego dnia miesiąca (a w zasadzie od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego);
 • dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8;
 • odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

W praktyce, przy ustalaniu wymiaru czasu pracy konieczne jest odjęcie od ustalonej liczby godzin do przepracowania w okresie rozliczeniowym 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

Ustalanie wymiaru czasu pracy w taki sposób jest  korzystne dla pracowników. Jeśli  pracownik pracuje 40 godzin tygodniowo od pn. do pt., to w przypadku gdy dzień świąteczny, jednocześnie dzień wolny od pracy wypadnie w przysłowiową “sobotę” (a tak naprawdę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy) będzie przysługiwał mu dodatkowy dzień wolny od pracy.

Zasady dotyczące udzielania dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela, uniemożliwiają pracodawcy manipulowanie rozkładem czasu pracy w taki sposób, by dni wolne od pracy celowo przypadały w święta ustawowo wolne, aby nie obniżać dodatkowo wymiaru czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

Pobierz ewidencję czasu pracy:

ewidencja czasu pracy 2023

eBook „Czas pracy

Czas pracy to jeden z bardziej skomplikowanych rozdziałów prawa pracy. W odpowiedzi na powtarzające się pytania i problemy związane z czasem pracy powstał eBook: „Czas pracy.”

Dla kogo jest eBook „Czas pracy”?

eBook stanowi gotową odpowiedź dla osób mających praktyczne pytania i wątpliwości związane z czasem pracy.

Co zyskasz dzięki publikacji?

 • konkretne odpowiedzi na 94 pytań dotyczących czasu pracy
 • praktyczną i fachową wiedzę
 • odnośniki do przepisów prawa pracy
 • nieustające wsparcie
 • aktualizację publikacji
Kategorie