2 listopada 2023|

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy obowiązujący w 2024

2024
366 dni – (52 niedziele + 11 dni świątecznych wypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy) : 12 20,92
¾ etatu15,69 (20,92 × 3/4)
½ etatu10,46 (20,92 × 1/2)
⅓ etatu6,97 (20,92 × 1/3)
¼ etatu5,23 (20,92 × 1/4)

Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Pracownik nie może zrzec się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, nadto ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlega ochronie w takim samym zakresie jak wynagrodzenie za pracę (wyrok SN z dnia 11 czerwca 1980 r. I PR 43/80, OSNCP 1980, nr 12, poz. 248).

Pobierz darmowy e-book

Dowiedz się jakie zmiany w przepisach prawa pracy zaczną obowiązywać w 2024 roku.

W kadrach i płacach istnieje wiele obszarów, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Już teraz warto przygotować się na nadchodzący rok i poznać najważniejsze modyfikacje z zakresu regulacji szeroko rozumianego prawa pracy.

Kategorie