21 października 2017|

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Kliknij w powyższy odnośnik aby cieszyć się gotowym wzorem dokumentu 🙂

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest dokumentem, który powinien znaleźć się w aktach osobowych każdego pracownika mającego dostęp do danych osobowych, zwłaszcza osób zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych. Wydrukuj dwa egzemplarze upoważnienia,  jeden dla pracodawcy – do akt osobowych pracownika, drugi dla pracownika.

PRZYDATNE INFO:

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Z kolei przez przetwarzanie danych rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracowników i na co zwrócić uwagę przy ich prowadzeniu? Odpowiedź znajdziesz w moim artykule na ten temat:

PRAWIDŁOWE PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH


Czy ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie rodzi obowiązek założenia i prowadzenia nowych akt osobowych pracownika? Czy przepisy prawa dopuszczają możliwość kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracownika nawet po przerwie w zatrudnieniu?

Odpowiedź znajdziesz w moim artykule na ten temat:

PONOWNE ZATRUDNIENIE A OBOWIĄZEK PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH


Jesteś osobą odpowiedzialną za prowadzenie akt osobowych pracownika? To świetnie się składa! Przygotowałam dla Ciebie darmową listę sprawdzającą dzięki, której będziesz mieć pewność, że akta osobowe pracowników są prowadzone w 100% poprawnie i zgodnie z przepisami! Aby pobrać listę sprawdzającą – zapraszam Ciebie tutaj:

LISTA SPRAWDZAJĄCA

Wystarczy, że odnajdziesz FORMULARZ po lewej stronie ekranu , po którego wypełnieniu otrzymasz na swój adres e-mail LISTĘ SPRAWDZAJĄCĄ!

lista sprawdzajaca

Kategorie