21 października 2017|

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest dokumentem, który powinien znaleźć się w aktach osobowych każdego pracownika mającego dostęp do danych osobowych. Dotyczy to zwłaszcza osób zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych oraz działach HR. Wydrukuj dwa egzemplarze upoważnienia.  Jeden jest przeznaczony dla pracodawcy i trafia do akt osobowych pracownika. Natomiast drugi egzemplarz przekaż dla pracownika.

PRZYDATNE INFO:

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Z kolei przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych. Takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych. Dotyczy to zwłaszcza tych operacji, które wykonuje się w systemach informatycznych. Więcej informacji na temat prawa pracy znajdziesz w książce Prawo pracy. First minute., a także w innych wpisach na moim blogu.


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracowników i na co zwrócić uwagę przy ich prowadzeniu? Odpowiedź znajdziesz w moim artykule na ten temat:

PRAWIDŁOWE PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH


Czy ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie rodzi obowiązek założenia i prowadzenia nowych akt osobowych pracownika? Czy przepisy prawa dopuszczają możliwość kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracownika nawet po przerwie w zatrudnieniu?

Odpowiedź znajdziesz w moim artykule na ten temat:

PONOWNE ZATRUDNIENIE A OBOWIĄZEK PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH


Jesteś osobą odpowiedzialną za prowadzenie akt osobowych pracownika? To świetnie się składa! Przygotowałam dla Ciebie darmową listę sprawdzającą. Dzięki niej będziesz mieć pewność, że akta osobowe pracowników są prowadzone w 100% poprawnie i zgodnie z przepisami! Aby pobrać listę sprawdzającą – zapraszam Ciebie tutaj:

LISTA SPRAWDZAJĄCA

Wystarczy, że odnajdziesz FORMULARZ po lewej stronie ekranu , po którego wypełnieniu otrzymasz na swój adres e-mail LISTĘ SPRAWDZAJĄCĄ!

Kategorie