9 stycznia 2022|

Top Young 100 czyli roczny program rozwojowy

Czy znasz program TopYoung100? Jeśli nie, to pora się z nim zapoznać jeśli:

 • poszukujesz pracowników,
 • planujesz rozwój firmy i szukasz kreatywnych ludzi,
 • inwestujesz w ludzi,
 • wierzysz, że możesz ukształtować przyszłego pracownika na etapie jego nauki,
 • z otwartością podejmiesz współpracę w ramach programu dzięki któremu otrzymasz gotowe rozwiązanie swojego problemu w firmie,
 • jesteś w stanie zaangażować się we współpracę z najlepszymi.

TopYoung100, to program, dzięki któremu organizacje mają możliwość współpracy z ambitnymi, młodymi ludźmi z najlepszych uczelni w Polsce. TOP Young 100 to cykliczny, roczny program rozwojowy dla najlepszych talentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw z 35 ośrodków akademickich w Polsce, angażuje biznes w aktywne uczestniczenie w procesach edukacyjnych. Integruje firmy, uczelnie i szkoły, studentów i uczniów, na rzecz realizacji praktycznych projektów, szkoleń, relacji mentoringowych. W konsekwencji generuje lepiej przygotowane talenty, wyższe dopasowanie do pracodawcy i praktyczne rozwiązania.  Program Top Young 100 tworzony jest przez trzy środowiska: Biznesowe Akademickie i Studenckie.

Problem ze znalezieniem kandydatów do pracy i do tego jeszcze odpowiednich kandydatów do pracy rośnie z roku na rok. Już teraz konieczne jest szukanie rozwiązania dzięki, któremu złagodzimy skutki zmian demograficznych starzejącego się społeczeństwa. Nie ma na co czekać. Koniecznie dołącz do jednego z najlepiej rozwijających się programów, tj. TopYoung100, dzięki któremu łączymy świat biznesu ze światem edukacji i młodych, ambitnych studentów różnych kierunków. 

W ramach warsztatów, 15.12.2021 poprowadziłam dedykowany webinar dla uczestników IV edycji TopYoung100 podczas, którego przekazałam studentom bardzo praktyczną i potrzebną im wiedzę z obszaru zatrudnienia, którą powinni znać jako osoby wkraczające na rynek pracy.W trakcie warsztatu odpowiedziałam, m.in. na następujące pytania:

Zatrudniam zleceniobiorcę, ale na stawkę godzinową. Czy płacę mu określoną stawkę godzinową za pracą, czy stawkę przynajmniej minimalną?

W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie między zleceniodawcą, a zleceniobiorcą nie jest ustalona w taki sposób aby zleceniobiorca otrzymał za każdą godzinę wykonania zlecenia wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Minimalne wynagrodzenie godzinowe,  jest  świadczeniem objętym ochroną, która przejawia się m.in. obowiązkiem wyrównania wynagrodzenia do wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki wynagrodzenia.

Czy pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi wykorzystania urlopu w pojedyncze dni, tak aby miał możliwość wykorzystania nieprzerwanego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego?

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że co najmniej jedna część urlopu nie może trwać krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, co oznacza, że pracodawca musi odmówić podziału urlopu na mniejsze części jeżeli pracownikowi pozostało już tylko 10 dni urlopu wypoczynkowego, co pozwala mu na wykorzystanie nieprzerwanego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, naraża się na zarzut popełnienia wykroczenia oraz grozi mu kara grzywny od 1 tys zł do 30 tys zł.

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok również praktykantom i stażystom?

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, którzy zatrudnieni są na stanowiskach z monitorami ekranowymi (i korzystającym z monitora przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy), jeżeli lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną zalecił ich stosowanie podczas pracy przy obsłudze monitora. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy również w stosunku do praktykantów i stażystów. Skierowany przez urząd pracy stażysta powinien otrzymać refundację kosztów zakupu okularów korygujących na takich samych zasadach jak pracownicy zatrudnieni u tego pracodawcy.

Pracownik na w harmonogramie zaplanowaną pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 – 22.00. Czy polecenie pracownikowi przyjścia do pracy np. we wtorek na godz. 10.00 (przy zachowaniu 11-godzinnego wypoczynku) jest wykroczeniem pracodawcy? Czy może zostać za to ukarany przez Inspektora PIP?

Doba pracownicza to 24 – godzinny okres liczony od momentu rozpoczęcia przez pracownika pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem do momentu upływu 24 godzin w dniu następnym. 

Pracownik wskazany w pytaniu powinien rozpoczynać pracę każdego dnia o godzinie 14:00. Wykonywanie pracy we wtorek od godziny 10.00 do 14.00 przypada na poniedziałkową dobę pracowniczą i stanowi pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie dodatkowej pracy poprzez polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Natomiast planowanie pracy z naruszeniem doby pracowniczej byłoby wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Czym jest umowa B2B? Czy warto zakładać swoją działalność gospodarczą czy pracować na podstawie umowy o pracę?

Terminem B2B nazywana jest współpraca między dwoma firmami, (z języka angielskiego: bussines to bussines).

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy lepsza jest umowa o pracę czy prowadzenie własnej działalności, gdyż jest to sprawa bardzo indywidualna.

Wyraźne różnice między prowadzeniem działalności, a umową o pracę, które warto wyeksponować to:

działalność gospodarczaumowa o pracę 
rozpoczęcie pracykonieczność samodzielnego założenia firmyumowa o pracę przygotowywana przez pracodawcę
rozliczenia składkowo-podatkowepo stronie przedsiębiorcy/konieczność skorzystania z usług księgowejpo stronie pracodawcy
koszty wszelkie koszty prowadzonej działalności po stronie przedsiębiorcy, które można odliczyć od przychodukoszt zatrudnienia pracownika leży po stronie pracodawcy
benefitybrakuzależnione od pracodawcy
ubezpieczenie chorobowepo upływie 90 dni opłacania składki chorobowej*po upływie 30 dni opłacania składki chorobowej * z pewnymi wyjątkami
zdolność kredytowazazwyczaj wymagany rok prowadzenia działalności bez stratnajczęściej zaświadczenie o 3 ostatnich miesiącach wynagrodzeni
opracowanie własne

Prawo pracy. First Minute

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy z punktu widzenia pracodawcy lub menedżera, osoby która zarządza zespołem, jest odpowiedzialna za planowanie czasu pracy to zapoznaj się z encyklopedią praktycznej wiedzy: Prawo pracy. First minute.

https://kadrywpigulce.shoplo.com/kategoria/ksiazka-prawo-pracy-first-minute

Książka stanowi gotową odpowiedź dla pracodawców, osób zarządzających personelem oraz pracowników działów HR na konkretne, praktyczne pytania i wątpliwości związane z prawem pracy. Publikacja jest kierowana przede wszystkim do:

 • właścicieli firm zatrudniających choćby jednego pracownika
 • menedżerów
 • kierowników
 • dyrektorów, w tym dyrektorów HR
 • przełożonych
 • pracowników działu HR

Sprawdź moją ofertę: SKLEP

Kategorie