14 sierpnia 2019|

[Film] Praca w nocy a liczba pracowników na nocnej zmianie

Przepisy prawa pracy definiują osobę pracującą w nocy; określają wysokość dodatku w przypadku wykonywania pracy w porze nocnej; ograniczają czas pracy pracownika w porze nocnej; natomiast nie wskazują określonej liczby pracowników, która powinna wykonywać pracę w porze nocnej podczas tej samej zmiany w danym zakładzie pracy.

Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy w porze nocnej, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników w tym czasie. Natomiast pracodawca dokonując oceny zagrożeń występujących na danym stanowisku może uznać, że wykonywanie pracy samodzielnie w porze nocnej stanowi zagrożenie dla zdrowia i/lub życia pracownika.

Pracodawca jest organizatorem pracy w zakładzie pracy odpowiedzialnym za ustalanie rozkładu czasu pracy pracowników w zakładzie pracy. Pracodawca decyduje o liczbie pracowników koniecznych do wykonywania pracy w obrębie doby pracowniczej i tygodnia pracy.

Kategorie