Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające jest dokumentem wykorzystywanym w przypadku braku woli zawarcia porozumienia zmieniającego między stronami zawartej umowy o pracę. Pracodawca może wielokrotnie wprowadzać zmiany do łączącego strony stosunku prawnego w trakcie okresu zatrudnienia. Zmiana warunków zawartej umowy może dotyczyć każdego elementu treści umowy o pracę, np. zmian w wysokości wynagrodzenia pracownika lub zmiany wymiaru etatu, z którą również wiążę się zmiana wysokości wynagrodzenia.

Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy jest czynnością jednostronną pracodawcy, która niejako wymusza zmianę zaproponowanych nowych warunków zatrudnienia lub powoduje rozwiązanie łączącego strony stosunku prawnego.


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Przygotowałam dla Ciebie artykuł, w którym dokładnie wyjaśniam w jaki sposób dokonać wypowiedzenia zmieniającego, kto jest chroniony przed takim wypowiedzeniem, czy można odwołać się od wypowiedzenia.

Zapraszam: WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PŁACY I PRACY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE


Najprostszą formą zmiany warunków zatrudnienia jest zawarcie porozumienia stron między pracodawcą a pracownikiem.

Wzór takiego porozumienia znajdziesz tutaj: POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE


Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest bezkonfliktową i najszybszą formą rozstania się z pracodawcą. Rozwiązanie na mocy porozumienia stron może być zainicjowane przez obie strony stosunku pracy, jednak w praktyce, to pracownicy najczęściej wnioskują o rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie.

Wzór porozumienia stron znajdziesz tutaj: WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON