Wniosek o urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy, bez prawa do wynagrodzenia. Instytucja urlopu bezpłatnego może dotyczyć pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy a urlop ten może być udzielony na pisemny wniosek pracownika.

Kliknij w link powyżej aby pobrać wzór wniosku! 🙂


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Czy wiesz w jaki sposób obliczyć wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego po powrocie do pracy po urlopie bezpłatnym? Są dwie metody liczenia!

Dowiedz się więcej: URLOP BEZPŁATNY


Przygotowałam dla Ciebie wzór porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia , którego podpisanie przez strony zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

POROZUMIENIE O WYKORZYSTANIU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W TRAKCIE KONTYNUOWANEGO ZATRUDNIENIA


Czy wiesz w jaki sposób prawidłowo prowadzić akta osobowe pracowników?

Jeśli chcesz mieć pewność, że akta osobowe są prowadzone zgodnie z przepisami – zachęcam do zapoznania z moim artykułem!

JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ AKTA OSOBOWE PRACOWNIKA