19 kwietnia 2016|

WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Urlop ten udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia (a nie do ukończenia 5 roku życia).

Pracownik chcący skorzystać z uprawnienia do urlopu wychowawczego musi złożyć do pracodawcy wniosek, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać wiele informacji. Gotowy wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z komentarzem możesz pobrać klikając powyżej.

Kategorie