19 kwietnia 2016|

WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY

WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Aby go otrzymać, musi złożyć wniosek o urlop wychowawczy.

Urlop ten udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia (a nie do ukończenia 5 roku życia). Maksymalny wymiar urlopy wychowawczego wynosi 36 miesięcy.

Pracownik, który chce skorzystać z uprawnienia do urlopu wychowawczego musi złożyć do pracodawcy wniosek. Robi to w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać wiele informacji. Gotowy wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z komentarzem możesz pobrać klikając tutaj.

Kategorie