Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, pracodawca jest zobowiązany w terminie 21 dni od wejścia w życie wspomnianej ustawy (ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.) poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku dotyczącego kontynuowania wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

Wniosek ten będzie może być złożony zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej i musi być złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy wspomnianej informacji.

Wzór wniosku dla pracownika do pobrania powyżej.