9 grudnia 2015|

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest bezkonfliktową i najszybszą formą rozstania się z pracodawcą. Rozwiązanie na mocy porozumienia stron może być zainicjowane przez obie strony stosunku pracy, jednak w praktyce, to pracownicy najczęściej wnioskują o rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie.

 

Kategorie