13 sierpnia 2017|

Porozumienie zmieniające

Kliknij w powyższy link żeby pobrać wzór porozumienia zmieniającego.

Pracodawca może wielokrotnie wprowadzać zmiany do łączącego strony stosunku prawnego w trakcie okresu zatrudnienia. Zmiana warunków zawartej umowy może dotyczyć każdego elementu treści umowy o pracę, np. zmian w wysokości wynagrodzenia pracownika lub zmiany wymiaru etatu, z którą również wiążę się zmiana wysokości wynagrodzenia.

Najprostszą formą zmiany warunków zatrudnienia jest zawarcie porozumienia stron między pracodawcą a pracownikiem.


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Nie zawsze proponowana przez pracodawcę zmiana warunków pracy lub płacy jest korzystna dla pracownika, który może nie wyrazić zgody na zawarcie porozumienia zmieniającego. W tym przypadku na pomoc pracodawcy przychodzi wypowiedzenie zmieniające. Dowiedz się czym w praktyce jest wypowiedzenie zmieniające:

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy – najważniejsze informacje


Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest bezkonfliktową i najszybszą formą rozstania się z pracodawcą. Rozwiązanie na mocy porozumienia stron może być zainicjowane przez obie strony stosunku pracy, jednak w praktyce, to pracownicy najczęściej wnioskują o rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie.

Wzór porozumienia stron znajdziesz tutaj: POROZUMIENIE STRON


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym z trybów umożliwiających zarówno pracodawcy jak i pracownikowi rozwiązać umowę o pracę po upływie określonego w przepisach prawa pracy czasu.

Zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmu, w którym odpowiadam na pytania:

– czym jest wypowiedzenie,
– jaka jest długość okresów wypowiedzenia,
– od czego zależy długość okresu wypowiedzenia,
– w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony, która trwała w dniu wejścia znowelizowanych przepisów,, tj. 22.02.2016,
– czy okres wypowiedzenia może różnić się od tego wskazanego w przepisach Kodeksu pracy,
– jak liczyć okres wypowiedzenia,
– czy należy wskazywać przyczynę wypowiedzenia,
– kiedy można złożyć do pracodawcy pismo wypowiadające umowę o pracę,
– czy można złożyć wypowiedzenie w trakcie nieobecności w pracy,
– czy pismo wypowiadające umowę powinno być w formie pisemnej?

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

Kategorie