Skierowanie na badania lekarskie – wzór do edycji

Mimo, że we wzorze skierowania na badania medycyny pracy, który został ściśle określony jako załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w instrukcji wypełniania dokumentu wskazano, że skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania – to pracodawca jest zobowiązany do wydania skierowania na badania lekarskie w trzech egzemplarzach.

Czy w przypadku zmiany stanowiska pracy, konieczne jest ponowne wykonanie badań lekarskich?

Dwa egzemplarze skierowania są wręczane pracownikowi (jeden dla pracownika; drugi dla jednostki medycyny pracy); trzeci należy przechowywać w aktach osobowych.

Praktyczna wskazówka:
zawsze wypełniaj to miejsce (poprzedzające podpis pracodawcy), który wskazuje na łączną liczbę czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu ponieważ w wielu jednostkach medycyny pracy, skierowania bez tej danej (bez tej liczby) zostają podważone.

W przypadku zatrudnienia pracownika biurowego przykładowymi czynnikami szkodliwymi będą:

Praktyczna wskazówka:
W przypadku skierowania kandydata do pracy do wykonania profilaktycznych badań lekarskich, konieczne jest wpisanie daty urodzenia tej osoby.

Poznaj najważniejsze zasady prawa pracy, naucz się rozwiązywać skomplikowane przypadki pracownicze i działaj skutecznie w swojej roli. 

Sięgnij po encyklopedię praktycznej wiedzy kadrowo-płacowej:,,Prawo pracy. First minute”.

Unikatowy schemat: problem – pytanie – odpowiedź.

Najczęściej pojawiające się wątpliwości z zakresu prawa pracy.

100 % praktycznej wiedzy z życia codziennego.

Dla kogo?

  • dyrektorów, menadżerów i specjalistów HR,
  • dla tych, którzy lubią rozwiązywać problemy od ręki,
  • dla praktyków, którzy wiedzą, że teoria uczy, ale to praktyka pozwala zrozumieć.

Jakie korzyści?

  • Rozwiń swoje umiejętności
  • Zyskaj nowe metody działania
  • Z powodzeniem wdrażaj w życie przepisy prawa pracy.
  • Naucz się, jak efektywnie rozwiązywać problemy pracownicze.
  • Zyskaj nowe perspektywy do zarządzania pracownikami.