2 listopada 2020|

Zmiana przepisów Kodeksu pracy – od 1 grudnia 2020

Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dniem 1 grudnia 2020 r. nastąpi zmiana przepisów Kodeksu pracy. Pracodawcy, którzy zatrudniają „na czarno” i w ten sposób pozwalają osobom uchylającym się od płacenia alimentów nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań będą mogli zostać ukarani grzywną nawet do 45 tysięcy złotych. Kara grzywny od 1500 zł do 45000 zł ma odstraszyć tych pracodawców, którzy na umowie o pracę wskazują wynagrodzenie w minimalnej wysokości, a resztę płacą pracownikowi „pod stołem”

Katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika zostaje uporządkowany.

Natomiast karze grzywny w wysokości od 1500 do 45 000 zł podlega pracodawca, który nie potwierdził na piśmie pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy wobec którego toczy się egzekucja wskazana w art. 281 § 2 i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kolejną karą grzywny w wysokości od 1500 zł do 45000 zł przewidzianą w Kodeksie pracy jest kara za wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń wskazanych w art. 282 w §3 i zaleganie ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kategorie