7 lipca 2023|

Zatrudnianie cudzoziemców

W środę, 5 lipca 2023 odbył się webinar prowadzony przez Pana Tomasza Wojtysia z Akademia Pana Lexa z gościem specjalnym, mecenasem Piotrem SawickimSawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka na temat zatrudniania cudzoziemców. Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z licznymi obowiązkami po stronie pracodawców.

Przepisy covidowe

W trakcie pandemii doszło do przedłużenia, m.in. terminu składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców, których tytuły pobytowe utraciły ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ze względu na fakt, że od 1 lipca 2023 przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, wnioski pobytowe trzeba złożyć do 31 lipca 2023. W tym terminie kończy się również okres ważności wybranych dokumentów, uprawniających cudzoziemców do pobytu i pracy przedłużony przepisami Tarczy Antykryzysowej.

Obowiązki pracodawców

Po stronie pracodawców powstaje konieczność zweryfikowania legalności pobytu cudzoziemców zatrudnionych w zakładzie pracy oraz ewentualnego złożenia odpowiednich wniosków o ich legalny pobyt. Legalny pobyt oraz legalne zatrudnienie to niezwykle ważne aspekty w zatrudnianiu cudzoziemców.

Podczas webinaru, Pan mecenas Sawicki zwraca uwagę pracodawcom aby mieli pewność co do:

 • tytułu pobytowego cudzoziemca,
 • dokumentu uprawniającego cudzoziemca do wykonywania pracy,
 • zapisów umowy w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, ważnym aspektem jest przeprowadzenie audytu legalizacji zatrudnienia w firmie.

Legalność pobytu

W ocenie legalności zatrudnienia cudzoziemca nie pomaga mnogość dokumentacji, na podstawie której cudzoziemcy mogą przebywać na terenie RP, a w drugiej kolejności – mogą być zatrudnieni w Polsce.

Legalność pobytu dotyczy osób, którzy przebywają na terenie Polski, na podstawie, w szczególności:

 • wizy krajowej, 
 • zezwolenia na pobyt czasowy/ stały/ rezydenta długoterminowego UE,
 • ​​wizy Schengen, 
 • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 
 • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, 
 • w ramach ruchu bezwizowego, 
 • wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan mecenas Piotr Sawicki zwraca również uwagę, że legalne zatrudnienie to takie zatrudnienie, kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do legalnego pobytu i wykonywania pracy w Polsce, a przesłanki te są spełnione łącznie w całym okresie zatrudnienia. Bezsprzecznie , nie ma możliwości zatrudnienia cudzoziemca, który przebywa na terenie kraju na podstawie wizy turystycznej. Z pewnością warto znać grupę cudzoziemców, którzy mają otwarty dostęp do rynku pracy.

Webinar: Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca w Polsce

Z treści webinaru dowiesz się:

 • kiedy cudzoziemiec spoza UE, EOG i Szwajcarii może przebywać na terenie Polski bez wcześniejszego uzyskiwania wizy,
 • do kiedy można zatrudniać obywateli Ukrainy ze statusem UKR,
 • w jakich sytuacjach cudzoziemcy tracą status UKR,
 • co można ustalić na podstawie decyzji udzielającej zezwolenia na pobyt,
 • jakie dokumenty uprawniają do wykonywania pracy przez cudzoziemca w Polsce,
 • jakie są typy zezwoleń na pracę,
 • czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców.

Na koniec zachęcam do zapoznania się z materiałami dostępnymi na blogu kancelarii. Jeśli zatrudniasz cudzoziemców z pewnością będzie to dla Ciebie cenne źródło wiedzy.

Na blogu czytamy:

Zmianą, która niewątpliwie najbardziej dotknie cudzoziemców, jest koniec ważności tytułów pobytowych, przedłużonych ustawą covidową. Mowa tutaj przede wszystkim o polskich wizach krajowych, zezwoleniach na pobyt czasowy oraz kartach pobytu.

Piotr Sawicki
Kategorie