17 lutego 2022|

Wymiar czasu pracy 2022

Czy liczba dni urlop wypoczynkowego wzrośnie z 20/26 do 35 dni?

Uwaga!

Nie istnieje na ten moment żadna podstawa prawna, która miałaby wprowadzić zmiany w zakresie wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego od 2022 r.

Pracownikowi przysługuje zatem 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego, w zależności od tzw. stażu urlopowego.


Ustalenie wymiaru czasu w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego jest kluczowe ze względu na konieczność prawidłowego zaplanowania czasu pracownika w okresie rozliczeniowym.

Uwaga!

Okres rozliczeniowy to przedział czasu, w trakcie którego pracownik ma obowiązek wypracować odpowiednią liczbę godzin zgodną z wymiarem czasu pracy, na jaki został zatrudniony.

Nadchodzący, 2022 rok przewiduje:

– 251 dni pracy

– 13 świąt wolnych od pracy, 9 z tych świąt wypada w dniu roboczym od poniedziałku do piątku

– 2008 to łączna liczba godzin do przepracowania

– 114 to liczba dni wolnych od pracy przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt

MIESIĄC 2021 LICZBA GODZIN PRACY LICZBA DNI PRACY LICZBA DNI WOLNYCH
STYCZEŃ 152 19 12
LUTY 160 20 8
MARZEC 184 23 8
KWIECIEŃ 160 20 10
MAJ 168 21 10 (w tym 1 dzień wolny za święto w sobotę)
CZERWIEC 168 21 9
LIPIEC 168 21 10
SIERPIEŃ 176 22 9
WRZESIEŃ 176 22 8
PAŹDZIERNIK 168 21 10
LISTOPAD 160 20 10
GRUDZIEŃ 168 21 10 (w tym 1 dzień wolny za święto w sobotę)

2008 to łączna liczba godzin pracy w 2022 roku.

Porównując liczbę godzin pracy, liczbę dni pracy oraz liczbę dni wolnych z 2021 roku z nadchodzącym rokiem kalendarzowym okazuje się, że w 2022 roku pracownicy muszą przepracować o 16 godzin mniej, gdyż łączna liczba godzin wynosi 2008 godzin, czyli 251 dni pracujących.

Święta w 2022 roku wypadają w terminach:

1 stycznia (sobota) – Nowy Rok,

6 stycznia (czwartek) – Święto Trzech Króli,

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela 17 kwietnia),

Drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek 18 kwietnia),

1 maja (niedziela) – Święto Pracy,

3 maja (wtorek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

5 czerwca (piątek) Zielone Świątki

16 czerwca (czwartek) Boże Ciało

15 sierpnia (poniedziałek) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (wtorek) Wszystkich Świętych

11 listopada (piątek) Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (niedziela) Boże Narodzenie

26 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie


W języku potocznym powtarzane jest stwierdzenie, że „jeśli jakiś wolny dzień przypada w sobotę pracownikowi oddawany jest dodatkowy dzień wolny od pracy”.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy żaden dzień tak naprawdę nie jest oddawany, tylko każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 129 § 1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika.

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym należy:

– przemnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4) tygodnie liczone są od pierwszego dnia miesiąca (a w zasadzie od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego);

– dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8;

– odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

W praktyce, przy ustalaniu wymiaru czasu pracy konieczne jest odjęcie od ustalonej liczby godzin do przepracowania w okresie rozliczeniowym 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

eBook „Czas pracy

Czas pracy to jeden z bardziej skomplikowanych rozdziałów prawa pracy.

W odpowiedzi na powtarzające się pytania i problemy związane z czasem pracy powstał eBook: „Czas pracy.”

Dla kogo jest eBook „Czas pracy”?

eBook stanowi gotową odpowiedź dla osób mających praktyczne pytania i wątpliwości związane z czasem pracy. Publikacja jest kierowana przede wszystkim do:

 • właścicieli firm zatrudniających choćby jednego pracownika
 • menedżerów
 • kierowników
 • dyrektorów, w tym dyrektorów HR
 • przełożonych
 • pracowników działu HR
 • pracowników

Co zyskasz dzięki publikacji?

 • konkretne odpowiedzi na 94 pytań dotyczących czasu pracy
 • praktyczną i fachową wiedzę
 • odnośniki do przepisów prawa pracy
 • nieustające wsparcie
 • aktualizację publikacji
https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/urlopy/
Kategorie