20 lutego 2018|

Wniosek o wycofanie PIT-2

Wniosek o wycofanie PIT-2 w praktyce często ma postać adnotacji na złożonym do pracodawcy oświadczeniu PIT-2 o treści: „wycofuję złożone oświadczenie” + data + podpis pracownika.
Pracownik, który złożył deklarację PIT-2 ale chciałby ją wycofać może to uczynić w każdym momencie, najlepiej przy pomocy stosownego pisma.

Składając do pracodawcy PIT-2 pracownik oświadcza w nim, że nie osiąga dochodów, które są pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, m.in. dochodów z tytułu:
– emerytury lub renty;
– członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
– świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
– z działalności gospodarczej;
– z najmu lub dzierżawy.

Jeśli sytuacja pracownika ulega zmianie i zaczyna osiągać dochód z jednego z w/w powodów, dobrze jest aby o tym fakcie poinformował pracodawcę.

Kategorie