8 lutego 2022|

Walentynkowe prezenty

Do 16 lutego obowiązuje wyjątkowa oferta w moim sklepie: LINK

Nie przegap jej i koniecznie skorzystaj z tej okazji 🙂

Przygotowałam dla Ciebie:

– eBook Czas pracy

W Ebook-u znajdziesz konkretne pytania i szczegółowe odpowiedzi z życia wzięte, z następujących kategorii:

 • Godziny pracy: pojęcia dotyczące czasu pracy, liczba godzin pracy, wymiar a norma czasu pracy, co wliczamy do czasu pracy
 • Godziny nadliczbowe: czym są, w jaki sposób je ustalić, sytuacje, w których można wykonywać pracę w tych godzinach, ustalanie okresu rozliczeniowego, przekroczenia średniotygodniowe
 • Godziny ponadwymiarowe: rozliczanie czasu pracy pracownika niepełnoetatowego,
 • Podróż służbowa: definicja, kiedy ma miejsce podróż służbowa, co przysługuje z tytułu jej odbywania, szkolenia w dniach wolnych od pracy, wliczanie do czasu pracy
 • Okresy odpoczynku: zasady udzielania odpoczynku pracownikowi, skracanie okresu odpoczynku, rozpoczynanie pracy ponownie w tej samej dobie pracowniczej, równoważenie braku odpowiedniej liczby godzin odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy: wprowadzanie systemu czasu pracy, rodzaje systemów
  czasu pracy, zmiana systemu, wykonywanie pracy zmianowej, czterobrygadowa organizacja pracy, praca zmianowa,
 • Praca w niedziele i święta: rekompensata za pracę w niedzielę i święto, dopuszczalność pracy,
 • Praca w porze nocnej: dopuszczalność pracy w porze nocnej, godziny pracy w nocy,
 • Delegacja: pojęcie delegacji, różnica między podróżą służbową, sposób
  oddelegowania

– eBook Urlopy,

W treści eBooka odnajdziesz praktyczne odpowiedzi na pytania z życia wzięte z zakresu:

 • urlopu wypoczynkowego
 • urlopu bezpłatnego
 • urlopu szkoleniowego
 • urlopu „okolicznościowego”
 • urlopu macierzyńskiego
 • urlopu rodzicielskiego
 • urlopu wychowawczego
 • urlopu ojcowskiego
 • innych zwolnień od pracy

– eBook Prawo pracy. First minute oraz

 książka Prawo pracy. First minute.

Publikacja jest gotową odpowiedzią dla osób zarządzających personelem oraz pracownikiem działów HR na konkretne, praktyczne pytania i wątpliwości związane z prawem pracy. 

W unikatowym schemacie: PROBLEM – PYTANIE – ODPOWIEDŹ 

Problematyka zarządzania kapitałem ludzkim ściśle powiązana jest z tematyką prawa pracy. Różne przypadki związane choćby z koniecznością zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę są wyzwaniem nie tylko dla osób zarządzających ludźmi, ale dla samych działów HR.

W książce oraz w eBook-u znajdziesz odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu m.in. czasu pracy, zatrudniania i zwalniania, a także dyskryminacji/równego traktowania w zatrudnieniu.

SKLEP

Kategorie