2 lutego 2021|

W jaki sposób możemy przygotować się na niepewność jutra?

Czy zastanawiasz się, jak będzie wyglądała rzeczywistość po pandemii?

Czy nadchodzące trendy na rynku pracy będą znacznie odbiegać od aktualnie dominujących?

W jaki sposób będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości?

Na czym będzie polegał rozwój rynku pracy?

W jaki sposób możemy przygotować się na niepewność jutra?

Odpowiedzi na powyższe pytania możesz znaleźć w raporcie „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021”, który przedstawia wizje przyszłości rynku pracy.

Raport to niezwykle interesujące opracowanie, w którym OLX Praca analizuje rynek pracy, który w bardzo krótkim czasie uległ dużej transformacji. 

Raport „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” składa się z obszernych rozdziałów, tj.:

 • analizy trendów 2019/2021
 • badania wśród pracodawców
 • reakcji rynku pracy na kolejne etapy epidemii
 • oraz scenariuszy przyszłości

Jak dobrze wiemy, pandemia stała się katalizatorem istotnych zmian, również na rynku pracy. Pracodawcy chcący nadążać za nowymi trendami muszą przygotować się na nadchodzące zmiany. Scenariuszy przyszłości jest kilka jednak w każdym z nich można zauważyć dominujące tendencje. Niezbędne jest wyodrębnienie najbardziej prawdopodobnych wizji rynku pracy przyszłości, aby móc przygotować się na nadchodzącą niepewność jutra. Zmiany nadchodzą więc: pogódź się z faktem, że zmiany są nieuniknione. 

Jak wskazują autorzy raportu „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” „przyszły rynek pracy będzie niewątpliwie wynikową i kontynuacją zmian, które zaszły w trakcie pandemii” i trudno się z tym nie zgodzić.

Już teraz wyraźnie możemy zaobserwować istnienie pewnych zjawisk makroekonomicznych, które również nie pozostaną bez wpływu na rynek pracy w przyszłości: rozwój technologii (automatyzacja i digitalizacja) czy starzenie się społeczeństw.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • w jaki sposób możemy przygotować się na niepewność jutra
 • jakie są wizje przyszłości rynku pracy w nowym raporcie OLX
 • jaki będzie rynek pracy w przyszłości
 • w jakim kierunku oscyluje rozwój rynku pracy
 • jaki wpływ na rynek pracy będzie miał rozwój technologii
 • czy edukacja zyska nowy wymiar w przewidywanych wizjach przyszłości
 • jakie benefity zyskają w oczach przyszłych pracowników
 • w jaki sposób pracodawcy mogą przygotować się na pewne zmiany w demografii społeczeństw
 • jaki charakter będzie miała „nowa” komunikacja na linii pracownik-pracodawca
 • jakie kompetencje zyskają na wartości
 • w jaki sposób zmieni się rola przestrzeni, w której pracujemy
 • co oznacza wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do modelu elastycznego zatrudniania pracowników

Rozwój technologii

Rozwój technologii kojarzy nam się z automatyzacją, robotyzacją, sztuczną inteligencją i jednocześnie napawa obawą, że roboty zastąpią ludzi, a przyszłość będzie zdominowana przez technologię. Takie scenariusze wydają się jednak nieuzasadnione. Autorzy raportu „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021”słusznie zauważają, że „to nie będzie tak, że roboty zastąpią̨ ludzi, ale będą̨ wyraźne przesunięcia między stanowiskami – bardziej potrzebne będą̨ osoby kreujące nowe narzędzia, mniej – wykonujące proste, powtarzalne czynności. Zawsze, gdy pojawia się̨ nowa technologia, potrzebne są̨ nowe stanowiska, zawody”. Proces dążenia do automatyzacji zaowocuje zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę pracowników w obszarze IT związanym z tworzeniem i obsługą rozwiązań IT: testowaniem, programowaniem, obsługą narzędzi informatycznych, w obszarze cyberbezpieczeństwa, a także programistów, testerów, deweloperów, programistów sztucznej inteligencji, trackerów dźwiękowych czy architektów bazodanowych, specjalistów ds. analiz big data ale także grupy zupełnie nowych specjalności będących niejako pochodną następujących zmian, np. terapeutów specjalizujących się̨ w cyfrowym detoksie, organizatorów życia czy menedżerów zespołów człowiek-maszyna. Z kolei rosnące postępowanie zmian klimatycznych będące również skutkiem rozwoju technologii będzie sprzyjało pojawieniu się nowych stanowisk specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii lub związanych z obszarem e-mobility czy energią odnawialną. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę wiąże się nierozłącznie ze zmianami w zakresie edukacji.

Edukacja

Niewątpliwie szeroko rozumiana edukacja podążająca za nowymi trendami jest tym, co pomoże organizacjom przygotować się na nadchodzące zmiany. Skuteczny i masowy program kształcenia ustawicznego to jedno. Zauważalnym trendem jest ścisła współpraca firm ze studentami. Przedsiębiorcy, którzy już teraz zrozumieją jak ważne jest budowanie relacji z osobami, które dopiero będą rozpoczynały karierę zawodową, będącymi np. na ostatnim roku studiów, staną się atrakcyjnymi pracodawcami dla młodych, u których zaangażowanie w budowanie wizerunku marki rozpocznie się dużo wcześniej, jeszcze przed momentem potencjalnego zatrudnienia. Pracodawcy poprzez taką współpracę, będą mieli większy wpływ na kształtowanie kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy w ich środowisku biznesowym wśród kandydatów do pracy.

Tym samym program nauczania będzie kształtowany i kontrolowany przez pracodawców, którzy już teraz potrafią zdefiniować kompetencje przyszłości. Zgodnie z przewidywaniami autorów raportu: „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” firmy już teraz powinny wychodzić́ z inicjatywą, wspierając szkoły, uczelnie i miasta w budowaniu efektywnej edukacji poprzez dofinansowanie sprzętów, warsztatów z ekspertami czy tworzenie otwartych przestrzeni do wspólnego doświadczania i nauki. Innowacyjnym rozwiązaniem stanie się śledzenie kierunków rozwoju poszczególnych osób i dostosowywanie do nich odpowiednich szkoleń.

Edukacja przenosi się coraz bardziej do świata wirtualnego, w związku z czym rozwijają się takie umiejętności, jak szybkie uczenie się i łatwość w interpretacji treści. Wraz z przeniesieniem edukacji do Internetu, pojawia się zapotrzebowanie na platformy z dostępem do wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin. Firmy, które zainwestują w rozwój pracowników, dając im dostęp do różnorodnych form kształcenia, zyskają w oczach pracowników, od których będzie wymagało się coraz więcej elastyczności związanej z szybką reakcją na aktualne potrzeby rynku pracy. Na atrakcyjności zyskują wszelkiego rodzaju subskrypcje, dzięki którym pracodawcy mogą zaoferować przestrzenie nie tylko edukacyjne, ale i coworkingowe, biurowe, a nawet publiczne, bazując na modelu subskrypcyjnym.

Benefity

Aktualnie możemy zaobserwować zmianę w postrzeganiu atrakcyjności benefitów, które do tej pory były uznawane za pożądane. W związku z rosnącą potrzebą poczucia bezpieczeństwa i stabilności pracodawcy powinni zauważyć rodzące się nowe potrzeby pracowników. Tym samym tworzy się przestrzeń dla firm oferujących zupełnie inne niż do tej pory bonusy pozapłacowe. Jak wskazuje raport OLX praca: „Zdrowie stało się̨ priorytetem. W ofertach pracy pojawiły się̨ nowe formy benefitów. Coraz częściej można dostrzec takie świadczenia, jak: darmowe szczepionki na grypę̨, psycholog dostępny przez telefon 7 dni w tygodniu, darmowe testy na COVID-19, a także wsparcie dla rodziców pracujących zdalnie, dostęp do platform oferujących wideo oraz kursy i szkolenia online”. 

Zmiany demograficzne

Nawiązując do nadchodzących zmian demograficznych, tj. starzenia się społeczeństw – wygrają pracodawcy, którzy dostosują miejsca pracy do pracowników w wieku 50+. Wiąże się to z koniecznością umożliwienia wykorzystania elastycznych form zatrudnienia, skrócenia czasu pracy, ale także zmniejszenia wykluczenia cyfrowego starszych w zamian za ich wiedzę i doświadczenie. Kluczowe będzie łączenie atrybutów młodego pokolenia z wiedzą i doświadczeniem tych starszych. Produkty i rozwiązania będą tworzone głównie dla starszego pokolenia zatem wykorzystanie ich percepcji stanie się kluczowe w zrozumieniu potrzeb klienta. Firmy powinny otworzyć się na oferowanie miejsc pracy dla starszych, by zwiększyć różnorodność i wymianę doświadczeń.

Wizje przyszłości rynku pracy w nowym raporcie OLX Praca wskazują jednoznacznie: „twórz zespoły, łącząc ludzi o różnych i uzupełniających się wzajemnie kompetencjach i umiejętnościach oraz mieszając w zespole osoby z różnych generacji. Osoby 50+ mogą̨ wprowadzić́ nową jakość i inny sposób myślenia do organizacji”. Ponadto należy pamiętać, że edukacja od najmłodszych lat jest kluczowa. Przedsiębiorstwa angażujące np. emerytów w edukację najmłodszych staną się miejscami, w których następuje wymiana energii i unikatowych dla każdego pokolenia umiejętności. 

Komunikacja

Nie bez znaczenia staną się nowe formy komunikacji. Pomijając wykorzystanie choćby voicebot-ów dla usprawnienia pracy osób starszych czy osób niepełnosprawnych, komunikacja na linii pracownik-pracodawca była, jest i będzie kluczowa. Zacytuję stwierdzenie z raportu „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021”: „Biznes przyszłości musi mówić́ językiem wartości”. Niewystarczające stanie się oferowanie odpowiedniego wynagrodzenia w zamian na umiejętności i zaangażowanie. Pracodawcy muszą zacząć przyjmować postawę misyjną, aby sprostać oczekiwaniom pracowników, którzy chcą czuć moc sprawczą, brać udział w tworzeniu realnych rozwiązań dla firmy, być częścią firmy pozbawionej hierarchicznej struktury nacechowanej przerostem zatrudnienia na poziomie menedżerskim.

Warto już teraz zastanowić się na tymi pytaniami: jaka jest wartość firmy? po co istniejemy? co jest spoiwem w organizacji pozwalającym budować wspólnotę? Pracodawcy muszą nauczyć się słuchania i słyszenia pracowników, będąc otwartymi na wszelkie sugestie każdego członka zespołu. Pracodawca okazujący szacunek pracownikom doskonale wie, że doceniony i szanowany pracownik to większe zaangażowanie i efektywność́ pracownika. Największą trudnością, z jaką spotkają się pracodawcy, będzie budowanie poczucia przynależności do organizacji i utrzymanie więzi społecznych. Integracja stanie się szczególnie istotna, a jej rezultatem może być wzrost zapotrzebowania na szczególne rozwiązania i usługi w tym zakresie. 

Nowe kompetencje

Zmiana postawy pracodawców stanowi jeden z kluczowych elementów rynku pracy przyszłości. Oczekiwania kandydatów do pracy oraz pracowników wobec pracodawców ulegną znacznej modyfikacji. Jakich kompetencji będą oczekiwali pracodawcy?

Jak wynika z analizy raportu przyszłości OLX Praca, kompetencje przyszłości to przede wszystkim zdolność́ do multispecjalizacji, silnie rozwinięte kompetencje technologiczne połączone z umiejętnościami miękkimi, społecznymi (nastawionymi na relację i współpracę) i komunikacyjnymi. Człowiek przyszłości to osoba zdolna do zmiany paradygmatów, niezależna w myśleniu. Jednocześnie charakteryzuje się̨ głęboką wrażliwością, wyobraźnią i empatią w połączeniu z dokładnością, precyzją i sprawczością.

Pracownik przyszłości to również̇ pracownik otwarty na nowe technologie. Pracownicy muszą zacząć radzić sobie z natłokiem informacji, segregować i filtrować treści. Praca stanie się samorealizacją, ciągłym doskonaleniem się w różnorodnych dziedzinach, a interdyscyplinarność będzie konieczna, by zdobyć interesującą i rozwijającą pracę. Pracodawcy będą preferować pracowników mających lepsze predyspozycje do radzenia sobie ze stresem. W związku z rosnącą aprobatą społeczną dotyczącą wykonywania pracy w formie zdalnej, pracownicy będą musieli odznaczać się dużą samodzielnością i umiejętnością zarządzania czasem. 

Nowa rola przestrzeni biurowych

W związku z upowszechnieniem pracy zdalnej oraz pracy hybrydowej, zmienia się również rola biur i miejsc przeznaczonych do pracy. Mamy tutaj nową przestrzeń do zapełnienia. Firmy wdrażające innowacyjne rozwiązania w tym zakresie zyskają na popularności w bardzo szybkim tempie. Redukcja powierzchni biurowych stwarza możliwości wspólnego najmu np. przez kilka firm. Praca zdalna z kolei daje możliwość́ pracowania z dowolnego miejsca na Ziemi, co skutkuje brakiem konieczności tworzenia biur. Biura jednak nie przestaną istnieć, jedynie zmienią swoją rolę. Zaczną spełniać funkcję społeczną, stając się̨ miejscem współpracy, spotkań ludzi z różnych zawodów, zacieśniania więzi.

Wizje przyszłości rynku pracy w nowym raporcie OLX Praca dopuszczają niezwykle ciekawe rozwiązania, do tej pory niewyobrażalne, takie jak: stworzenie spersonalizowanej przestrzenni mieszkalnej z domowym biurem, od wyboru mebli biurowych z katalogu po konsultację z architektem wnętrz. Przestrzeń jest projektowana z myślą o estetyce, komforcie i wydajności pracownika. Umiejscowienie biurka i monitora nie jest przypadkowe, bodźce zewnętrzne zostają ograniczone, dba się o dostęp do naturalnego światła, które poprawia nastrój. Pamięta się o przestrzeni do ćwiczeń fizycznych, aby zapobiegać wadom postawy wynikającym z pracy przy biurku. Pracownik w trakcie pracy otrzymuje regularne przypomnienie o rozciągnięciu się wraz z krótkim instruktażem. Hotele już teraz przekształcają swoje pokoje hotelowe w prywatną przestrzeń do pracy dla osób, które nie mogą pracować́ w domu i nie chodzą do biura. W odmiennej koncepcji: pracownicy, którzy nie mogą pozwolić sobie na pracę w przestrzeni domowej lub chcą zmienić otoczenie, mogą skorzystać z przestrzeni biurowych budowanych przez korporacje lub korzystać z miejsc dedykowanych do pracy w różnych lokalizacjach. 

Praca zdalna

Praca zdalna niweluje ograniczenia związane z lokalizacją. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy zgadzają się co do jednego – oznacza to brak ograniczenia do rynku lokalnego, jednak zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Niezależnie od miejsca wykonywania pracy, zapewnienie odpowiednich warunków pracy pozostanie ważną kwestia dla pracodawców. Praca zdalna postrzegana jest jako forma elastycznego zatrudnienia pracowniczego. Wydaje się, że określenie „elastyczności” stanie się hasłem przyszłości. Pracodawcy, dając pracownikom możliwość elastycznego wykonywania pracy, zaczną dostrzegać znaczącą rolę pracowników tzw. freelancerów, czyli osób niezwiązanych z jednym pracodawcą, a świadczących stałe usługi dla kilku przedsiębiorstw. Co ciekawe, rozwój rynku pracy oparty na modelu pracy zdalnej sprzyja budowaniu większego zaufania do zespołu, partnerstwa i odejścia od systemu nadzorowania pracownika na rzecz większej samodzielności i autonomii w wykonywaniu obowiązków służbowych, co jednocześnie będzie wymagało zmian w podejściu liderów w zarządzaniu zespołami.

Podsumowanie

Dobrym podsumowaniem powyższych rozważań na temat wizji przyszłości na rynku pracy jest stwierdzenie ujęte w raporcie Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” „buduj otwartość na zmiany – jedynie one cię czekają”. Elastyczność, eksperymentowanie, dostosowywanie, poznawanie innych perspektyw to są definicje przyszłości. Pracodawcy, chcący pozostać znaczącymi graczami nie tylko w biznesie, ale i na rynku pracy, muszą otworzyć się na nadchodzące zmiany. Warto analizować rynek, obserwować wprowadzane innowacje i nowości i reagować na bieżąco. To, nad czym warto się skupić, to  dostosowywanie planów rozwojowych do obecnej sytuacji. Firmy muszą nauczyć się otwartości i łatwości adaptacji.

Nie tylko pracodawcy powinny wykazywać się elastycznością. Dotyczy ro również pracowników, którzy powinni zacząć wierzyć w wizję przyszłości pozbawionej sztywnych zawodów, a rodzących się możliwości, a wręcz konieczności specjalizowania się w kilku dziedzinach. Ludzie samodzielnie tworzący zespoły i szukający projektów do zrealizowania będą tworzyli nową jakość życia. Kluczowa stanie się komunikacja i umiejętność słuchania – słyszenia i reagowania na zmieniające się potrzeby ludzi. 

Kolejną pracą do wykonania jest budowanie świadomej i odpowiedzialnej marki. Jak słusznie zauważono w treści nowego raportu OLX „otwartość i transparentność zbliżają klientów, przez co rośnie wzajemne zaufanie. Wiedząc więcej o firmie, klient chętniej korzysta z usług i poleca markę. 

Stawiajmy na edukację. Rozmaite formy poszerzania wiedzy zajmą kluczowe miejsce na rynku pracy przyszłości. W związku z rosnącym znaczeniem szeroko rozumianej edukacji pojawią się nowe możliwości i oczekiwania wobec nowych kompetencji. Rozwój technologii stworzy nowe stanowiska pracy, które w większości przypadków będą wykonywane zdalnie, z przeróżnych miejsc na świecie.

Czy wizja zmieniającego się rynku pracy jest wizją optymistyczną? Postrzeganie tego zagadnienia zależy od naszych predyspozycji i owartości na nadchodzące zmiany. Raport przygotowany przez OLX „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” skupia się na tych pozytywnych aspektach. Wydaje się, że koncentrowanie się na modyfikowaniu dotychczasowych założeń i wyobrażeń wnosi o wiele więcej niż pozostawanie głuchym na to co nowe. Nie unikniemy również ciemnej strony zmieniającego się dynamicznie rynku pracy, jednak pozostawmy to jako otwartą przestrzeń do przygotowania kolejnego, tak wnikliwego i interesującego raportu jaki opracował zespół OLX Praca.

 

Kategorie