10 lipca 2017|

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór dla pracownika)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór dla pracownika)

Pracownik w pewnych uzasadnionych przypadkach może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może również nastąpić na wniosek pracodawcy. Jednak w tym wpisie skupimy się na perspektywie pracownika.

Art. 55 Kodeksu pracy wyraźnie wskazuje, wystąpienie jakich przypadków uprawnia pracownika do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

  • Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
  • Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym również wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Wskazana przyczyna musi być rzeczywista i prawdziwa. Oświadczenie pracownika, złożone w formie ustnej również jest skuteczne. Jednak oświadczenie w formie innej niż pisemna nastąpi z naruszeniem przepisów prawa.

Uwaga!

Pracownik może również rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – za tzw. uprzedzeniem pracodawcy w przypadku przywrócenia do pracy w poprzednim zakładzie pracy na mocy postanowienia sądu. W takim przypadku za 3 dniowym uprzedzeniem rozwiązuje umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą. Również w przypadku zawiadomienia pracownika o przejściu zakładu pracy (lub jego części) na innego pracodawcę. Pracownik może za 7 dniowym uprzedzeniem rozwiązać umowę z dotychczasowym pracodawcą.

Jeżeli zainteresował Cię ten temat, powinieneś zwrócić uwagę również na sklep Kadry w pigułce. Znajdziesz w nim książki i eBooki ułatwiające zrozumienie zawiłości prawa pracy. Sprawdź sam!


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Czy wiesz w jaki sposób pracownik może rozwiązać umowę o pracę? Istnieje kilka trybów rozwiązania umowy o pracę w tym tryb natychmiastowy. Dowiedz się więcej na temat skutecznych sposobów rozwiązania umowy o pracę:

W JAKI SPOSÓB PRACOWNIK MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ?


Chcesz rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron? Pamiętaj o złożeniu stosownego wniosku do pracodawcy!

Wzór pisma rozwiązującego umowę o pracę w trybie porozumienia stron czeka już na Ciebie:

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON


Jeśli pracodawca nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron nic straconego! Wystarczy, że złożysz do pracodawcy pismo wypowiadające umowę o pracę a stosunek pracy rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia 🙂

Wzór pisma do pobrania: WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA

Kategorie