8 października 2021|

Pytanie – odpowiedź: równoważny system czasu pracy

Pracownik jest zatrudniony w zakładzie pracy, w którym obowiązuje równoważny system czasu pracy. Zgodnie z jego harmonogramem czasu pracy, praca w konkretnym dniu była zaplanowana na 9 godzin, jednak pracownik skończył jej wykonywanie po upływie 8 godzin, ze względu na fakt, że pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy w związku z zarządzonym przez niego przestojem. 

PYTANIE

Czy niewypracowana przez pracownika godzina przy rozliczeniu czasu pracy, będzie stanowić nadgodzinę, za którą przysługuje pracownikowi 100% dodatek do wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ 

Czas przestoju wlicza się do czasu pracy pracownika, nawet jeśli w jego trakcie pracownik nie wykonuje żadnej pracy.

Scenariusz I

W sytuacji, gdy przestój wystąpił w czasie, gdy pracownik miał przystąpić do wykonywania dodatkowo zleconej mu przez pracodawcę pracy (pracy nadliczbowej), jednak nie miało to miejsce jednak z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, pracodawca oprócz obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas przestoju zobowiązany jest również wypłacić dodatek z tytułu powstałej godziny nadliczbowej.

Scenariusz II

Jeżeli jednak okres przestoju przypadał na godziny normalnej pracy (również tej jaka była zaplanowana w ramach równoważnego systemu czasu pracy w wymiarze przekraczającym 8 godzinną dobową normę czasu pracy) za czas przestoju pracownik zachowuje prawo jedynie do normalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zgodnie bowiem z art. 81 Kodeksu pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a dopiero w sytuacji, w której taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia (np. w przypadku wynagrodzenia akordowego). W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

,,Lubisz proste odpowiedzi na skomplikowane pytanie? Świetnie się składa! W mojej książce znajdziesz ich mnóstwo! Szczegóły poniżej:

Prawo pracy. First minute

Encyklopedia praktycznej wiedzy z zakresu kadr w Twojej ręce lub na Twoim komputerze.

W unikatowym schemacie: PROBLEM – PYTANIE – ODPOWIEDŹ

Dla kogo?

Publikacja jest kierowana przede wszystkim do:

 • właścicieli firm zatrudniających choćby jednego pracownika
 • menedżerów
 • kierowników
 • dyrektorów, w tym dyrektorów HR
 • przełożonych
 • pracowników działu HR

Co znajdziesz w środku?

Prawo pracy. First minute. to publikacja, w które zebrałam najtrudniejsze przypadki i najczęściej pojawiające się pytania z następujących obszarów:

 • czas pracy: nadgodziny, systemy czasu pracy, podróż służbowa,
 • rozwiązywanie umów o pracę,
 • zakaz konkurencji,
 • kara porządkowa,
 • przestój,
 • porozumienie/wypowiedzenie zmieniające,
 • odprawa/odszkodowanie,
 • dyskryminacja/równe traktowanie/mobbing,
 • zawieszenie zakładowych przepisów prawa pracy,
 • warunków zatrudnienia.

Co zyskasz dzięki publikacji?

 • konkretne odpowiedzi na pytania pojawiające się w codzienności biznesowej
 • praktyczną i fachową wiedzę
 • odnośniki do przepisów prawa pracy
 • nieustające wsparcie
 • aktualizację publikacji

Dlaczego warto ją mieć?

To jedyna taka pozycja na rynku. Miła dla oka i pełna fachowej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem. 

Idealna pozycja na prezent, nie tylko dla Ciebie ale również dla współpracowników lub podwładnych. 

https://kadrywpigulce.shoplo.com/kategoria/ksiazka-prawo-pracy-first-minute

Kategorie