26 października 2021|

Polski Ład – zmiany składkowo-podatkowe od 2022 r.

Polski Ład zakłada liczne zmiany składkowo-podatkowe od 2022 r.

1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będącej częścią programu społeczno-gospodarczego rządu, określanego potocznie jako Polski Ład. Uchwalona przez Sejm ustawa zawiera szczegóły dotyczące reformy opodatkowania, która ma zacząć obowiązywać już od początku 2022 r.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • skąd wynika wysokość kwoty zmniejszającą podatek,
  • jaki wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika będzie miała likwidacja przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • w jaki sposób zastosować wobec pracowników tzw. ulgę podatkową dla klasy średniej
  • kto będzie mógł skorzystać z ulgi za powrót,
  • co oznacza zerowy pit dla dużych rodzin.

Polski Ład – zmiany składkowo-podatkowe od 2022 r.

Kwota zmniejszająca podatek 

Pracodawcy od 2022 będą mogli pomniejszać pracownikom, w przypadku których dysponują oświadczeniem PIT-2, miesięczne zaliczki podatkowe o kwotę 425 zł, zgodnie z wyliczeniem: 5.100 zł x 1/12 = 425 zł.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, 

Przykład

Przyjmijmy zatem, że pracownik powyżej 26 roku życia, otrzymuje od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości 3010 zł.

Koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł, natomiast wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5%, a ta pokrywana z pensji pracownika – 2%.  Jednocześnie ustawa zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, co również zostało uwzględnione w tabeli poniżej.

L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 20212022
1wynagrodzenie zasadnicze3010 zł3010 zł
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne3010 zł 3010 zł
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%412,67 zł412,67 zł
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 32597,33 zł2597,33 zł
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%233,76  233,76  
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%201,290,00 
7koszty uzyskania przychodu 250,00  250,00  
8wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę poz. 2 × 1,5%45,15  45,15  
9podstawa obliczenia zaliczkipoz. 1 – poz. 3 – poz. 7 + poz. 8 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)2.392,00  2.392,00  
10kwota zmniejszająca podatek 43,76 425  
11zaliczka na podatek przed zaokrągleniem(poz. 9 × 17%) – poz. 10362,88 0,00
12zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowegopoz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)162,000,00
13wpłata do PPK finansowana przez pracownikapoz. 2 × 2%60,20   60,20  
14Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 – poz. 132141,37 2303,37 


Ulga dla tzw. klasy średniej

Ustawa zakłada wprowadzenie ulgi pracowników, czyli dla osób osiągających przychody z tytułu stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy). Ulga ma dotyczyć osób, których suma przychodów w roku podatkowym mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

W kwocie tych przychodów mają być uwzględniane przychody pomniejszone o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, wprowadzenie ulgi ma na celu zniwelowanie straty spowodowanej zniesieniem możliwości odliczania składki zdrowotnej.

Przykład

Przyjmijmy zatem, że pracownik powyżej 26 roku życia, otrzymuje od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 8500 zł.

Koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł, pracownik nie przystąpił do PPK. Pracodawca zastosuje kwotę zmniejszającą podatek.

L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 20212022
1wynagrodzenie zasadnicze8500 zł8500 zł
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne8500 zł 8500 zł
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%1165,35 zł1165,35 zł
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 37334,65 zł7334,65 zł
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%660,12 660,12 
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%568,440,00 
7koszty uzyskania przychodu 250,00  250,00  
8Ulga podatkowa dla „klasy średniej”(Poz. 1 × 6,68% – *380,50 zł) ÷ 0,17
* wynika z wyliczenia zgodnie ze wzorem w ustawie: (4566 zł : 12 miesięcy) = 380,50 zł 
0,001101,76 
9podstawa obliczenia zaliczkipoz. 1 – poz. 3 – poz. 7 – poz. 8 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)7085  5983
10kwota zmniejszająca podatek 43,76 425  
11zaliczka na podatek przed zaokrągleniem(poz. 9 × 17%) – poz. 101160,69592,11
12zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowegopoz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)592592
13Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 6022,336022,33

Ulga na powrót

Ustawa przewiduje wprowadzenie tzw. ulgi na powrót. Adresatami tej ulgi będą osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską. 

PIT-0 dla dużych rodzin, czyli dla rodzin 4+

Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Zmiany składkowo-podatkowe od 2022 r. a oprogramowanie kadrowo-płacowe

Liczne zmiany składkowo-podatkowe od 2022 r. to wyzwanie dla pracowników działu kadrowo-płacowego, a także dostawców oprogramowania HR, ponieważ systemy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.  

Gdy pracujesz z iPersonel, zawsze masz pewność, że obliczasz wynagrodzenia na podstawie aktualnych stawek i wskaźników. Jako Twój dostawca IT nieustannie monitorujemy zmiany i rozwijamy oprogramowanie. 

Dbamy o to, by być Twoim partnerem i wsparciem w przygodzie zwanej kadrami i płacami. Z systemem kadrowo-płacowym iPersonel zwiększysz wydajność swojej pracy i przejmiesz kontrolę na działem HR. 

  • Obsługuj sprawnie procesy kadrowo-płacowe. 
  • Pracuj z systemem dopasowanym do Twoich potrzeb. 
  • Zyskaj przyjazna narzędzie HR. 
  • Otrzymuj wsparcie wtedy, gdy tego potrzebujesz. 
  • Omawiaj kwestie z dedykowanym opiekunem.
Kategorie