27 stycznia 2017|

WZÓR WNIOSKU O OBNIŻENIE WYMIARU ETATU

WZÓR WNIOSKU O OBNIŻENIE WYMIARU ETATU

Pracownik legitymuje się co najmniej 6 miesięcznym stażem zatrudnienia i wychowuje dziecko do 6 roku życia. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością – do jego 18 roku życia, jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego. Taki pracownik może na swój wniosek obniżyć wymiar czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Może to zrobić w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika o obniżenie wymiaru etatu.

Wniosek należy złożyć do pracodawcy w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy. Wniosek został złożony bez zachowania terminu. Wtedy pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o obniżenie wymiaru etatu a wypowiedzenie umowy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

1) udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;

2) obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Uwaga!

Zgodnie z art. 186 (8) § 3 w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez pracodawcę. Zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

Co powinien zawierać wniosek o obniżenie etatu

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, wniosek o obniżenie wymiaru etatu, w przypadku pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko pracownika;
  2. imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy;
  3. wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;
  4. wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.

Inne dokumenty wymagane do złożenia wniosku

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
2) oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Wiesz jakie dokumenty są potrzebne w przypadku innych rodzajów urlopów? Umiesz odróżnić urlop macierzyński od rodzicielskiego? Jeśli nie, koniecznie sprawdź eBook Urlopy!

ps. będzie mi bardzo miło jeśli pozostawisz poniżej komentarz z informacją, czy wniosek okazał się przydatny 🙂 Dziękuję!


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Czy w przypadku zmiany pracodawcy, nadal można skorzystać z ochrony przed zwolnieniem przy złożeniu wniosku o obniżenie wymiaru etatu? A czy obniżenie wymiaru czasu pracy wpływa na obniżenie wymiaru przysługującego urlopu wychowawczego?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w poniższym linku.

WNIOSEK O OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY

 

Przygotowałam dla Ciebie film o zmniejszeniu wymiaru czasu pracy 🙂

Kategorie