31 stycznia 2024|

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów to kolejny dokument, który w niedługim czasie będzie musiał obowiązywać w zakładzie pracy. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości określana jest angielskim wyrażeniem „whistleblower”, natomiast polskim odpowiednikiem tego słowa jest sygnalista. Za sprawą dyrektywy 2019/1937 szczególnego znaczenia nabiera rola osób, które zgłaszają nieprawidłowości. Celem dyrektywy jest poprawa egzekwowania prawa poprzez ustanowienie minimalnej ochrony dla osób zgłaszających naruszenia prawa.

Pobierz darmowy e-book, który powstał we współpracy z Jobel.pro!

Z treści e-booka dowiesz się:

  • Na czym polega sygnalizowanie nieprawidłowości (z ang. whistleblowing)?
  • Jakie obowiązki ma pracodawca w związku ze zgłaszaniem naruszeń?
  • Na czym polega komunikowanie zasad i procedur zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów?
  • Ujawnienie informacji czy skarga?
  • Czy istnieje standardowa polityka zgłaszania naruszeń?
  • Na czym promowanie polityki zgłaszania naruszeń?
  • W jaki sposób może wyglądać postępowanie związane ze zgłaszaniem naruszeń?

Sprawdź jakie przepisy aktualnie obowiązują w polskim prawie.

Przygotuj się na nadchodzące przepisy, zgodnie z którymi podmiot prawny ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych. Procedura zgłoszeń wymaga konsultacji i określa, m.in:

  • sposoby przekazywania zgłoszeń przez zgłaszającego wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej,
  • obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Nie czekaj i pobierz:

Wzór Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa.


Kategorie