23 lutego 2021|

RCP czyli elektroniczne narzędzie wspomagające prace kadr i płac

Jednym z coraz częściej używanych rozwiązań w zakładach pracy jest stosowanie elektronicznych rejestratorów czasu pracy, które z powodzeniem odnotowują nie tylko godziny pracy pracownika, ale również czas jego przerwy oraz potencjalne nieobecności. Firma „Skalmex” Sp. z o.o. powstała w 1988 roku i działa w branży nowoczesnych rozwiązań elektroniczno – informatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji.

„Skalmex” od blisko 30 lat pracuje nad systemami identyfikacji bezstykowej, które wspomagają zarządzanie zakładem pracy oraz automatyką sterowania budynków. 

Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja Czasu Pracy to moduł wspomagający zarządzanie personelem i czasem pracy. Pozwala na tworzenie kalendarzy czasu pracy, harmonogramów pracy, a poprzez dane pochodzące z rejestratorów czasu pracy lub czytników kart zbliżeniowych umożliwia interpretację i weryfikację czasu pracy.

Pozytywny efekt wprowadzenia systemu RCP jest widoczny na każdej płaszczyźnie już od chwili wprowadzenia. Zastosowanie oprogramowania Skalfi.net RCP Admin pozwoliło skrócić czas potrzebny na tworzenie harmonogramów czasu pracy przez Kierowników niższego szczebla wraz z weryfikację zgodności z Kodeksem Pracy w zakresie od 10% do 35%.

Ponadto zastosowanie oprogramowania Skalfi.net RCP pozytywnie wpłynęło na rozliczanie czasu pracy, redukcję spóźnień, spadek zlecanych godzin nadliczbowych.

Rozliczanie czasu pracy:

Przy wykorzystaniu systemu pracownicy działu kadr spędzają od 18% do 29% mniej czasu przy rozliczaniu czasu pracy. Oprogramowanie pozwala wygenerować w jednym systemie takie dokumenty jak lista obecności, ewidencja czasu pracy czy raporty. Pozwala także automatycznie naliczyć przysługujące dni urlopowe.  

Spóźnienia: 

Nastąpił znaczny spadek ilości spóźnień. Przez zastosowanie czytników oraz kart pracownicy wykazują większą dbałość o punktualne rozpoczęcie pracy, przez co odsetek spóźnień oscyluje na poziomie od 0,5% do 1%. System pozwala także na kontrolę nagminności spóźnień danego pracownika.

Nadgodziny:

W tym zakresie odnotowany został duży spadek ilości zlecanych „nieplanowanych”  nadgodzin, który możemy umieścić w przedziale 60% – 70%. 

Zastosowanie systemu ułatwia weryfikację czy dany pracownik faktycznie pracował  ponad  przypisaną normę pracy. 

ZEGARY PRACOWNICZE

Uzupełnieniem systemu RCP są dedykowane zegary pracownicze, które oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wskazywanie czasu zgodnego z systemem RCP, pozwalają również na sterowanie sygnałem dźwiękowym (początek i koniec zmiany, przerwa socjalna itp.).

Zegary pracownicze z serii SZ są pomocniczymi urządzeniami systemu Rejestracji Czasu Pracy. Prezentują bieżący czas systemowy (wspólny dla wszystkich urządzeń w systemie), wg którego rozliczany jest czas pracy. Dodatkowo umożliwiają wyświetlanie liczby osób w zakładzie oraz liczbę gości przy pomocy wykorzystania modułu “GOŚĆ”. Oprócz tego zegar może działać również jako licznik osób w strefie spełniając funkcję wspomagania systemu p-poż. Mogą sterować sygnalizatorami akustycznymi informującymi o przerwach socjalnych, zakończeniu zmiany, dnia pracy itp. Zegar może być montowany w halach produkcyjnych, stołówkach, hallach wyjściowych.

W dobie panującej epidemii – zegar pracowniczy może stać się bardzo przydatnym narzędziem w rękach pracodawcy, który dzięki temu narzędziu ma kontrolę nie tylko nad liczbą pracowników przebywających na terenie zakładu pracy ale również osób zarejestrowanych jako „gość”.

INFOMAT

W połączeniu z dodatkowym modułem Infomat i/lub WWW można oddać w ręce pracowników możliwość samodzielnego wypełniania i wysyłania wniosków urlopowych, ich zatwierdzanie przez osoby nadrzędne oraz sprawdzenie czy wniosek został zaakceptowany. Usprawnia to przepływ informacji, zmniejsza obciążenie pracą w dziale kadrowym i zmniejsza ilość papierowych wniosków przy jednoczesnej pełnej kontroli nad Pracownikiem.

Brak papierowych list obecności, korzystanie z elektronicznych rejestratorów czasu pracy czy dokumentacji w postaci elektronicznej wpływa pozytywnie na środowisko i pozwala pozostać eko. Za faktem, aby zainstalować system Rejestracji Czasu Pracy ( RCP ) przemawiają korzyści. System RCP umożliwia dostęp do ewidencji czasu pracy online. Wszystkie informacje są gromadzone oraz generowane do wydruków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskujemy w ten sposób bezpośredni dostęp do karty ewidencji czasu pracy przy jednoczesnej oszczędności papieru. Dbamy o środowisko i kreujemy pozytywny wizerunek firmy.

MODUŁ DELEGACJA

Moduł delegacji ułatwia wystawianie delegacji oraz pozwala je w prosty sposób zatwierdzać przez przełożonych.

Do działania modułu delegacji potrzebny jest moduł web. Pracownik może wejść w delegacje i od razu widzi wszystkie delegacje jakie dodał oraz ich status. Pracownik może kliknąć u góry ekranu w przycisk dodaj delegację i wypełnić poniższy formularz, gdzie ręcznie wpisuje miejscowości (podpowiadają się miejscowości z ostatnich wyjazdów), wypełnia daty i sposób transportu. Po czym dodaje delegacje.

KORZYŚCI RCP   

Za faktem, aby zainstalować system Rejestracji Czasu Pracy (RCP ) przemawiają korzyści.

Przede wszystkim taki program dokładnie mierzy czas pracy i tym samym obliguje pracowników do punktualności. Wiadomo przecież, że spóźnienia generują koszty pracownicze oraz są problemem dla szefa i reszty zespołu. System RCP, który jest bezosobowy i odporny na uznaniowość, może pozytywnie wpłynąć na tę kwestię poprzez zdyscyplinowanie pracowników.

Kolejną zaletą elektronicznego systemu jest oszczędność czasu, ponieważ niweluje on potrzebę prowadzenia papierowych list obecności. Można zapomnieć o ręcznym wprowadzaniu danych (godzinach wejść i wyjść) i żmudnym rozliczaniu czasu pracy, które zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki. Dzięki automatycznej synchronizacji danych rozliczenie czasu pracy sprowadza się do kilku kliknięć i eksportu danych do programu płacowego.

System RCP umożliwia dostęp do ewidencji czasu pracy online. Wszystkie informacje są gromadzone oraz generowane do wydruków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskujemy w ten sposób bezpośredni dostęp do karty ewidencji czasu pracy przy jednoczesnej oszczędności papieru. Dbamy o środowisko i kreujemy pozytywny wizerunek firmy w związku z wprowadzonymi limitami osób przebywających na terenie zakładów pracy warto monitorować tę liczbę.

Kategorie